Friday, October 08, 2004

Thu Thuat Tin Hoc

Các phím gõ tắt Trong Windows
(08:27:00 17-12-02)
Các tổ hợp phím windows
- Mở menu Start: nhấn phím Windows
- Truy cập Taskbar với nút đầu tiên được chọn: Windows + Tab
- Mở hộp thoại System Properties: Winndows + Pause
- Mở Windows Explorer: Windows + E
- Thu nhỏ / phục hồi các cửa sổ: Windows + D
- Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở: Windows + M
- Hủy bỏ việc thu nhỏ các cửa sổ đang mở: Shift + Windows + M
- Mở hộp thoại Run: Windows + R
- Mở Find: All files: Windows + F
- Mở Find: Computer: Ctrl + Windows + F
Làm việc với Desktop, My Computer và Explorer:
- Mở phần trợ giúp chung: F1
- Đổi tên thư mục được chọn: F2
- Mở hộp thoại tìm file trong thư mục hiện hành: F3
- Cập nhật lại nội dung cửa sổ My Computer và Explorer: F5
- Xóa mục được chọn và đưa vào Rycycle Bin: Del (Delete)
- Xóa hẳn mục được chọn, không đưa vào Rycycle Bin: Shift + Del (Shift + Delete)
- Hiển thị menu ngữ cảnh của mục được chọn: Shift + F10
- Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn: Alt + Enter
- Mở menu Start: Ctrl + Esc
- Chọn một mục từ menu Start: Ctrl + Esc, Ký tự đầu tiên (Nếu là phần trên của menu) hoặc Ký tự gạch chân (Nếu ở phần dưới của menu) thuộc tên mục được chọn.
- Đóng một chương trình đang bị treo: Ctrl + Alt + Del, Enter
Làm việc với Windows Explorer:
- Mở hộp thoại Goto Folder: Ctrl + G hoặc F4
- Di chuyển qua lại giữa 2 khung và hộp danh sách folder của cửa sổ Explorer: F6
- Mở folder cha của folder hiện hành: Backspace
- Chuyển đến file hoặc folder: Ký tự đầu của tên file hoặc folder tương ứng
- Mở rộng tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành: Alt + * ( * nằm ở bàn phím số)
- Thu gọn tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành: Alt + - (dấu - nằm ở bàn phím số)
- Mở rộng nhán hiện hành nếu có đang thu gọn, ngược lại chọn Subfolder đầu tiên: è
- Thu gọn nhánh hiện hành nếu có đang mở rộng, ngược lại chọn folder cha: ç
Làm việc với cửa sổ:
- Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu: Ctrl + F6
- Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu (theo chiều ngược lại): Ctrl + Shift + F6
- Thu nhỏ cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F9
- Phóng lớn cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F10
- Thu nhỏ tất cả các cửa sổ: Ctrl + Esc, Alt + M
- Thay đổi kích thước cửa sổ: Ctrl + F8, Phím mũi tên, Enter
- Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F5
- Đóng cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + W
- Di chuyển cửa sổ: Ctrl + F7, Phím mũi tên, Enter
- Sao chép cửa sổ hiện hành vào vùng đệm: Alt + Print Screen
- Chép toàn bộ màn hình vào vùng đệm: Print Screen
- Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở: Alt + Tab
- Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở (theo chiều ngược lại): Alt + Shift + Tab
- Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy: Alt + Esc
- Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy (theo chiều ngược lại): Alt + Shoft + Esc
- Mở menu điều khiển của chương trình hoặc folder cửa sổ hiện hành: Alt + SpaceBar
- Mở menu điều khiển của tài liệu hiện hành trong một chương trình: Alt + -
- Đóng chương trình đang hoạt động: Alt + F4
Làm việc với hộp thoại:
- Mở folder cha của folder hiện hành một mức trong hộp thoại Open hay Save As: BackSpace
- Mở hộp danh sách, ví dụ hộp Look In hay Save In trong hộp thoại Open hay Save As (Nếu có nhiều hộp danh sách, trước tiên phải chọn hộp thích hợp): F4
- Cập nhật lại nội dung hộp thoại Open hay Save As: F5
- Di chuyển giữa các lựa chọn: Tab
- Di chuyển giữa các lựa chọn (theo chiều ngược lại): Shift + Tab
- Di chuyển giữa các thẻ (tab) trong hộp thoại có nhiều thẻ, chẳng hạn hộp thoại Display Properties của Control Panel (Settings \ Control Panel): Ctrl + Tab
- Di chuyển giữa các thẻ theo chiều ngược lại: Ctrl + Shift + Tab
- Di chuyển trong một danh sách: Phím mũi tên
- Chọn hoặc bỏ một ô kiểm (check box) đã được đánh dấu: SpaceBar
- Chuyển đến một mục trong hộp danh sách thả xuống: Ký tự đầu tiên của tên mục
- Chọn một mục; chọn hay bỏ chọn một ô kiểm: Alt + Ký tự gạch dưới thuộc tên mục hoặc tên ô kiểm
- Mở hộp danh sách thả xuống đang được chọn: Alt + ê
- Đóng hộp danh sách thả xuống đang được chọn: Esc
- Hủy bỏ lệnh đóng hộp thoại: Esc
Suu tam

----------------
Khôi phục nhanh dữ liệu bị mất
(01:45:00 23-12-02)
Trong một thế giới chưa thật hoàn thiện, cần phải hiểu được những nguyên nhân gây ra lỗi cho đĩa cứng của bạn và cách khắc phục chúng
Bộ phận nào đáng giá nhất trong máy tính của bạn? Đó không là CPU, đầu đọc CD-ROM, màn hình hay hay ổ đĩa, mà là dữ liệu và chương trình ghi trên đĩa. Khi đột nhiên dữ liệu nào đó biến mất hoặc không truy cập được nữa, người ta có cảm giác như đánh rơi một chiếc cốc pha lê quí giá. Nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua vì khôi phục lại tập tin dễ hơn nhiều, với điều kiện là bạn có trong tay công cụ thích hợp và kiến thức cần thiết.
Cách tốt nhất để lấy lại những gì đã mất là thường xuyên sao lưu hệ thống. Chi phí cho hệ thống sao lưu là rất nhỏ so với dữ liệu quí giá, do đó bạn không nên tiếc tiền đầu tư cho ổ băng hoặc ổ Zip. Nhưng ngay cả khi không có bản lưu mới nhất, vẫn có thể khôi phục được tập tin, và đó là chủ đề của bài này.
Cách tổ chức trên đĩa.
Đơn vị nhớ cơ bản trên đĩa là cung (sector), thường với kích cỡ 512 byte, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Nhiều đĩa RAM và thiết bị nhớ dùng sector cỡ 256 byte. Mỗi cung có số hiệu riêng, thuộc mặt (head) đĩa bào rãnh (từ trụ) nào. Ví dụ, đĩa mềm 3,5 inch có 2 mặt, 80 rãnh, 18 cung/rãnh và 512 byte/cung, do đó ghi được 1474560 (tức 1440 KB) đơn vị thông tin.
Quá trình chuẩn bị đĩa để có khả năng ghi được dữ liệu được gọi là định dạng mức thấp. Tất cả các ổ IDE, rất phổ biến hiện nay, nếu được định dạng sẵn tại nơi sản xuất ra chúng. Dùng phần mềm không thích hợp để làm điều đó có thể làm cho đĩa IDE hoặc EIDE (Enhanced IDE) không còn dùng được nữa.
Bước thứ hai phải làm với một đĩa mới là dùng trình FDISK.EXE của DOS để chia nội dung của nói thành các vùng luân lý gọi là các phân hoạch (partitions). Fdisk xử lý dữ liệu trong phần đĩa gọi là bảng phân hoạch hoặc là master boot record (MBR). Mỗi vùng DOS mà bạn tạo trở thành ổ luận lý riêng biệt kho boot ấy. Ví dụ, đĩa cứng có thể chia thành 3 ổ luận lý là C,D và E. Nếu bạn tạo các phân hoạch cho OS/2, Linux, Window NT hoặc các hệ điều hành khác (sử dụng phiên bản thích ứng của Fdisk), các vùng ”ngoại lai“ thưòng không nhìn thấy được khi bạn boot vào DOS hoặc Win95.
Thực hiện lệnh FORMAT.COM trong mỗi vùng phân hoạch là bước thứ 3 của việc chuẩn bị đĩa cứng. Format tạo boot record mang thông tin về các đặc tính của phân hoạch; 2 phiên bản của bảng FAT (File Allocation Table), vùng dùng để theo dõi các phân đĩa ấn định cho các tập tin, thư mực gốc mà từ đó tạo ra các tư mực con. Dùng lệnh Format IS sẽ là cho đĩa có thể boot được (đĩa hệ thống).
Các secter đầu tiên trên đĩa dùng cho mục đích hệ thống. Cung đầu tiên là bảng phân hoạch. Sau boot record là bảng FAT. Có 2 bảng FAT là để khi cần thiết có đĩa thay thế cho nhau. DOS không có tiện ích sao chép bảng FAT này sang bảng FAT kia, do đó với phần lớn chúng ta, bảng thứ 2 là dư thừa. Sau bảng FAT là thư mực gốc chứa từng đầu mực (entry) cho mỗi tập tin thuộc thư mục gốc và cho mỗi thư mục con mức 1.
Thư mục gốc bị hạn chế về dung lượng này phụ thuộc vào loại đĩa cụ thể. Đĩa mềm không có bảng phân hoạch, phần còn lại có cấu trúc như của đĩa cứng.
Thế giới của các liên cung
Phần dữ liệu của các đĩa là nơi người dùng quan tâm nhất. Nó chia thành các liên cung (cluster). Mỗi liên cung bao gồm một số lượng xác định các cung liên tiếp. Số cùng/cluster phụ thuộc vào dung lượng đĩa, bao giờ cũng là luỹ thừa của 2. Mỗi liên cung trên đĩa mềm thường chỉ gồm 1 sector tức 64 KB/cluster. Liên cung nhỏ sẽ tiết kiệm được nhiều bộ nhớ hơn vì liên cung cuối cùng của tập tin chỉ có ít phần nhớ dùng vô ích. Liên cung lớn hơn sẽ đảm bảo tốc độ truy xuất cao hơn.
Mỗi đầu mục trong bảng FAT đại diện cho 1 liên cung của vùng dữ liệu. FAT có thể dùng 12 hoặc 16 bit cho mỗi đầu thư mục. Mười hai bít đủ để ghi số từ 0 đến 4095, còn 16 bít tới 65535. Phần lớn đĩa mềm dùng cluster với 1 sector và bảng FAT 12 bít. Một số phiên bản OEM mới nhất của Win 95 có thể dùng FAT 32 bít để có được cluster nhỏ trên ổ đĩa cực lớn.
Khi DOS cấp phát bộ nhớ cho tập tin, hệ ghi số hiệu của liên cung đầu tiên vào đầu mục của tập tin. Sau đó sử dụng FAT để theo dõi các cluster bổ sung. Ví dụ, giả sử tập tin được cấp phát liên cung thứ 2, 4 và 5 trên đĩa. Đầu mục cho biết tập tin bắt đầu từ liên cung số 2. Dòng thứ 2 của bảng FAT cho thấytập tin tiếp tục ở liên cung 4. Dòng thứ 4 của FAT chỉ ra rằng tập tin còn có dữ liệu trong liên cung 5. Dòng thứ 5 của FAT còn có dấu hiệu cuối tập tin (EOF) báo rằng không có liên cung tiếp theo nào nữa (ta giả htiết rằng tập tin khác sử dụng liên cung 3).
Bảng FAT còn đánh dấu liên cung nào ”bị hỏng“, không còn tin cậy để cấp phát nữa.
Để xoá bỏ tập tin, DOS thay ký tự đầu tiên trong tên tập tin bằng ký tự đặc biệt, tiếp theo sửa bảng FAT để giải phóng các liên cung tương ứng cho tập tin khác. Phần còn laị của đầu mục không thay đổi và tồn tại trên đĩa cho đến khi tập tin mới ghi đè lên.
Hệ thống FAT khá hiệu quả với các đĩa mềm và điã cứng cỡ 10-20 MB, ngày nay không còn hữu hiệu cho đĩa cứng dung lượng cao nữa, do đó OS/2 và Windows NT sự dụng hệ thống tổ chức tập tin thích hợp hơn.
Giải quyết sự cố
Sự cố có thể xảy ra do virus, do không đóng tập tin hoặc hệ thống bị treo trước khi DOS hoàn tất cập nhất các thư mục và bảng FAT.
* Vấn đề 1: Bảng phân hoạch bị hỏng
Máy của bạn không thể boot được nữa do bảng phân hoạch hoặc MBR bị hỏng. Có thể khi cài đặt đĩa mới hoặc phân hoạch lại đĩa cứng bạn quên đánh dấu một vùng phân hoạch trên ổ C là ”active“. Nên xem trước trạng thái phân hoạch bằng lệnh FDISK/ STATUS. Trước đó pải boot bằng đĩa mềm. Dùng lệnh FDISK/MBR để tạo lại bảng phân hoạch.
Bạn có thể định dạng lại ổ C để tạo lại boot record hoặc thực hiện lệnh SYS C: tại dấu nhắc A:\> của DOS. Trình SYS.COM ghi lại boot record và sao chép một số tập tin hệ thống từ đĩa mềm lên ổ C.
Chú ý rằng để tạo đĩa mềm hệ thống (có khả năng boot được), cần lắp đĩa mới vào ổ A và định dạng nó bằng lệnh FORMAT A:/S. Tiếp theo chép FDISK.EXE, SYS.COM và các tiện chí khác từ thư mục \DOS hoặc, nếu bạn làm việc trong Win 95, từ \WINDOWS\COMMAND.
* Vấn đề 2: Mất các đơn vị cấp phát
Để tránh những rắc rối với các đầu mực và bảng FAT, nên chạy phần mềm quét đĩa của Microsoft là SCANDISK.EXE hoặc người anh em cũ kỹ hơn là CHKDSK.EXE. Nên làm công việc như vậy mỗi tuần một lần, ngay sau khi định dạng đĩa hoặc nén đĩa bằng DBLSPACE.EXE, bằng DRVSPACE.EXE hoặc trình thứ ba của Stac Electronics. Trình ScanDisk có từ DOS6.2x và trong Win95, hãy dùng nó thay cho Chkdsd. Phần lớn lỗi mà bạn thường gặp là ”lost allocations units“ hoặc ”lost chains“. Mất một số liên cung có thể do tắt máy giữa chừng, reboot lại máy khi máy treo hoặc rút đĩa mềm khi DOS đang làm việc với chính đĩa này.
Chkdsd khắc phục những lối như vậy bằng cách tạo ra các tập tin FILEnnnn. CHK trong thư mục gốc, chứa các chuỗi liên cung bị mất của tập tin. Scan Disk cũng làm như vậy, nhưng còn có thêm tính năng ”undo“. Nếu bạn thực hiện lệnh SCANDISK/UNDO A:, thông tin undo được ghi ra đĩa mềm sẽ được sử dụng để khôi phục lại trạng thái đĩa như trước khi ScanDisk sửa chữa. Tất nhiên, kể từ lần quét đĩa gần nhất bạn không được xoá, tạo mới, hay nén bất kỳ tập tin nào, vì như vậy bạn đã thay đổi bảng FAT, và thông tin ”undo“ không còn giá trị gì nữa.
Có thể dùng một trình soạn thảo, lệnh Type, tiện ích Debug để xem các tập tin*.CHK. Thuận lợi nhất là những gì đã mất ở dưới dạng văn bản, còn dạng nhị phân thì chẳng giúp ích gì nhiều.
* Vấn đề 3: Các tập tin chập chéo nhau
Hiện tượng chập chéo nhau (cross-linked files) nghĩa là khi hai tập tin, vì lý do nào đó, cùng chung chuỗi liên cung ổ cuối, ví dụ tập tin A dùng các liên cung 2, 3, 4, 5 và tập tin B nằm trên 6, 7, 4 và 5. Các liên cung 4, 5 cùng chung cả hai tập tin. Với những trường hợp như vậy, tốt nhất hãy khôi phục cả A lẫn B từ các bản lưu. Nếu không được như vậy, bằng Chkdsd hãy theo các bước sau:
1. Khôi phục tất cả các đơn vị cấp phát bị mất, sau đó thoát khỏi Chkdsk.
2. Tạo các bản sao của A và B với các tên mới không còn chấp chéo nhau nữa những chứa những dữ liệu giống nhau.
3. Xoá bỏ A và B để làm sạch bảng FAT.
4. Dùng ứng dụng tạo ta các tập tin kể trên để xem nội dung trong các bản sao của chúng. Những gì không cần thiết (thừa), mạnh dạn xoá bỏ.
5. Xem từng tập tin FILEnnnn. CHK trong thư mực gốc để tìm những gì bị mất của các tập tin hỏng, Dùng ứng dụng để cắt/dán với mục đích tu chỉnh lại các bản sao của A và B cho thích hợp.
6. Đổi tên các bản sao của A và B về các tên ban đầu. Loại bỏ các tập tin *.CHK không còn cần thiết nữa.
ScanDisk mạnh hơn vì thực hiện các bước 2, 3 cho bạn. Rõ ràng là khôi phục các tập tin văn bản thì dễ dành hơn so với tập tin ảnh, âm thanh hoặc các chương trình.
* Vấn đề 4: Lỗi cấp phát
Nếu chuỗi FAT dài hơn hoặc ngắn hơn chỉ định trong đầu thư mục của tập tin, bạn gặp lỗi ”allocation error“. Cả Chkdsk lẫn ScanDisk đều thay đổi kích cỡ tập tin cho thích hợp. Nếu chuỗi FAT quá dài, tập tin sẽ chứa dữ liệu không cần thiết, còn trường hợp quá ngắn,phần cuối bị gạt mất. Bạn có thể tìm thấy những gì bị mất trong các liên cung chưa cấp phát cho tập tin nào cả.
* Vấn đề 5: Các đơn vị cấp phát bị hỏng
Đó là lỗi ”Invalid allocation units“, xảy ra khỏi một phần bảng FAT chứa số 0 (liên cung chưa cấp phát), số 1 (liên cung không tồn tại) hoặc dấu hiệu liên cung hỏng. Hai tiện ích trên đều đánh dấu liên cung cuối cùng còn tốt chứa dấu hiệu kết thúc file.
* Vấn đề 6: Cung hệ thống hỏng
Cả Chkdsk và ScanDisk đều phát hiện vấn đề xảy ra với vùng hệ thống trên đĩa. Chkdsk đơn giản là đưa ra thông báo “ Bad Sector in FAT” hoặc “ Probably non-DOS disk”. ScanDisk còn chỉ chính xác lỗi ở đâu. Cả hai trình đầu không chừa vùng hệ thống. Bạn có thể dùng SYS.COM để ghi lại vùng hệ thống hoặc định dạng lại đĩa (trước đó cần sao chép dữ liệu ra đĩa mềm).
Những công cụ cao cấp
Chkdsk và ScanDisk rất thích hợp để tìm lại những liên cung bị mất, trong đó ScanDisk ít gây sự cố hơn do được thử rất kỹ càng và có khả năng tạo tập tin undo. Có một số tiện ích còn tiên tiến hơn nữa. Trước hết phải kể đến Norton Utilities (79USD). Với Disk Editor trong bộ phần mềm này, bạn có thể xem và chỉnh lý từng sector một theo nhiều cách. Bạn có thể tự sửa bảng FAT để thí nghiệm và thử khả năng của các trình khôi phục thứ ba.
Dùng SpinRite (89USD) của Gibson Research Corp để qúet đĩa cũng là một ý tưởng hay.
Cuối cùng, giải pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn cho dữ liệu của bạn lại không ở các tiện ích siêu việc mà chỉ ở chế độ sao lưu thường xuyên một cách nghiêm chỉnh. Trong khi đồng nghiệp phải vắt óc trước những thông báo đưa ra bởi Chkdsk, ScanDisk hoặc các tiện ích khác, bạn chỉ mất vài giây để sao chép lại những gì bị hỏng hay thất lạc
Theo DosWorld
Đây là một vài kỹ năng sử dụng phím tắt trong khi dùng IE...

Bạn có thể dùng các tổ hợp phím sau để thực hiện các thao tác nhanh trong Internet Explorer:
Giữ phím Alt kết hợp bấm phím mũi tên trái (<-): bấm nút Back
Giữ phím Alt kết hợp bấm phím mũi tên phải (->): bấm nút Forward
Giữ phím Ctrl kết hợp bấm phím B: Mở cửa sổ Bookmarks/Favorites
Giữ phím Ctrl kết hợp bấm phím D: Tạo Bookmarks/Favorites mới
Giữ phím Ctrl kết hợp bấm phím F: Tương đương bấm Edit -> Find
Giữ phím Ctrl kết hợp bấm phím H: Mở cửa sổ History
Giữ phím Ctrl kết hợp bấm phím N: Mở cửa sổ trình duyệt mới
Bấm phím Esc tương đương với bấm nút Stop trên thanh công cụ của trình duyệt.
Nguồn: Tuổi Trẻ
Win XP được xây dựng trên nền tảng của Windows NT và 2000 vốn có độ ổn định cao hơn nhiều so với Win9x. Ngoài ra, XP cũng sử dụng hệ thống file gống như của NT và 2000. Điều này khiến cho XP trở thành một hệ điều hành (HĐH) đa người dùng thực sự cho PC gia đình. Vì XP là một HĐH còn khá mới mẻ, cho nên bài viết này cố gắng đưa ra một số thủ thuật nhằm giúp người dùng thông thường tận dụng một cách tốt nhất khả năng của HĐH này.
Thủ thuật 1: Hãy dùng hệ thống file NTFS
Thật may mắn, XP hỗ trợ cả 2 hệ thống file FAT32 (được Win9x hỗ trợ) và NTFS (được NT và 2000 hỗ trợ). Điều này cho phép người dùng lựa chọn hệ thống file phù hợp với yêu cầu công việc của mình. Tuy nhiên NTFS cung cấp những mức độ bảo mật tốt hơn nhiều so với FAT32. Với FAT32 trong Win9x, ai cũng có thể xâm nhập vào PC của bạn và làm bất cứ điều gì mà họ thích. Với NTFS, bạn có quyền cho hay không cho ai đó sử dụng máy tính của bạn. Và người được phép sử dụng PC của bạn cũng chỉ có thể hoạt động trong khuôn khổ mà bạn cho phép.
Để kiểm tra xem bạn đang dùng NTFS hay FAT32, chọn ổ đĩa cứng trong My Computer, nhấn chuột phải và chọn Properties. Nếu đang dùng FAT và muốn chuyển sang dùng NTFS, bạn hãy thực hiện việc chuyển đổi này từ dấu nhắc DOS trong XP mà không phải lo ngại gì về việc mất mát dữ liệu. Để chuyển đổi sang NTFS từ FAT, bạn chọn Start – All Programs - Accessories, and Command Prompt. Tại dấu nhắc, bạn gõ convert x: /fs:ntfs (x là tên ổ đĩa mà bạn chọn). Cũng cần lưu ý rằng, một khi đã chuyển sang NTFS, bạn sẽ không thể quay trở lại dùng FAT trừ phi bạn định dạng (format) lại ổ đĩa
Thủ thuật 2: Tạo tài khoản hạn chế
Có 2 loại tài khoản người dùng (user account) trong XP: tài khoản người quản trị hệ thống (administrator account) và tài khoản người dùng hạn chế (limited account). Sau khi cài đặt XP thành công, bạn nên ngay lập tức thiết đặt một tài khoản người dùng hạn chế để phục vụ cho các công việc hàng ngày nếu như bạn đang dùng hệ thống file NTFS.
Để tạo một tài khoản người dùng hạn chế, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của người quản trị hệ thống (theo ngầm định XP tạo ra tài khoản này khi bạn cài đặt HĐH). Sau đó, chọn Start - Control Panel - User Accounts - Create A New Account. Đặt tên cho tài khoản mới này rồi nhấn Next. Trong hộp thoại mới, chọn Limited Account. Mỗi khi muốn tạo mới hay thay đổi thuộc tính của các tài khoản, bạn nhất quyết phải đăng nhập vào tài khoản người quản trị hệ thống.
Thủ thuật 3: Sử dụng mật khẩu
Sử dụng mật khẩu (password) là một hình thức bảo mật thông tin truyền thống và hiệu quả. Mặc dù Win9x có cung cấp cho bạn chế độ bảo vệ bằng mật khẩu, nhưng đối với đa số người dùng thì tính năng này không có một chút hiệu quả nào. Còn XP làm cho việc sử dụng mật khẩu thể hiện đúng ý nghĩa của nó.
Trong XP, việc bảo vệ các tài khoản bằng mật khẩu không có tính bắt buộc. Tuy nhiên, theo tôi, bạn nên sử dụng mật khẩu với các tài khoản, ít nhất là với tài khoản người quản trị hệ thống.
Theo ngầm định, XP coi tất cả các tài khoản người dùng tạo ra khi cài đặt HĐH là tài khoản người quản trị hệ thống và không yêu cầu mật khẩu khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. Để thay đổi điều này, bạn cần phải tạo mật khẩu mới. Trong User Accounts, chọn Change An Account và nhấn vào tài khoản bạn muốn dùng mật khẩu để bảo vệ. Trong tài khoản này, chọn Create A Password và gõ mật khẩu 2 lần. Để việc sử dụng mật khẩu có hiệu quả hơn, theo chúng tôi bạn không nên dùng chế độ “gợi nhắc mật khẩu” (password hint) vì người dùng khác có thể căn cứ vào những gì bạn ghi ở đây để đoán ra mật khẩu của bạn. Sau khi nhấn nút Create Password, XP sẽ hỏi xem bạn có muốn để cho người dùng khác tiếp cận các thư mục và các file trong tài khoản của bạn hay không. Nếu muốn riêng tư hơn nữa, bạn hãy trả lời “KHÔNG” với câu hỏi nêu trên.
Thủ thuật 4: Dựng tường lửa
Khác với các phiên bản trước, XP có kèm theo một chương trình tường lửa (Firewall) để bảo vệ bạn an toàn khi duyệt Web. Bức tường lửa này dường như là đáng tin cậy, bởi vì cho tới nay chưa thấy có người sử dụng nào phàn nàn về tính năng mới mẻ này trong XP
Có lẽ bạn đã từng tự hỏi: làm sao biết được bức tường đó đã được dựng lên chưa? Để kểm tra, bạn vào Control Panel - nhấn chuột phải vào biểu tượng Network Connections - chọn Properties - nhãn Advanced, và chọn Internet Connection Firewall.
Thủ thuật 5: Chạy chương trình bằng quyền của người quản trị hệ thống
XP có chế độ Fast User Switching, chế độ cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản mà không phải thoát ra và đóng các ứng dụng đang chạy. Để chế độ này hoạt động, bạn mở User Accounts và chọn Change The Way Users Log On Or Off. Trong hộp thoại mới bạn chọn cả Use The Welcome Screen và Use Fast User Switching.
Để chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản người dùng, bạn chọn Start – Log Off - Switch User. Để chạy một chương trình với quyền của người quản trị hệ thống, bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng của chương trình rồi chọn Run As. Trong hộp thoại mới, chọn tên của tài khoản quản trị hệ thống và nhập mật khẩu, và chương trình sẽ khởi động ngay lập tức. Bạn cũng cần lưu ý, có một số chương trình đòi hỏi bạn nhấn thêm phím Shift cùng với chuột phải.
Thủ thuật 6: Cá nhân hóa thực đơn Start
So với các phiên bản trước, XP cung cấp nhiều khả năng thay đổi thực đơn Start hơn. Bạn có thể thêm, bớt hay thay đổi theo ý mình bất cứ thành phần nào của thực đơn Start. Để làm điều này, bạn nhấn chuột phải vào thực đơn Start và chọn Properties. Trong hộp thoại Task Bar and Start Menu Properties, nhấn nút Customize. Tại đây, bạn có thể lựa chọn dùng biểu tượng to hay nhỏ, cho phép hiển thị bao nhiêu chương trình vừa chạy, và đưa chương trình duyệt Web cùng chương trình e-mail ưa thích vào thực đơn Start. Trong nhãn Advanced bạn có thể chọn cách mà những thành phần như My Documents, My Computer, và Control Panel vv... xuất hiện cũng như nhiều tuỳ chọn khác mà bạn không thể có được ở các phiên bản Windows trước đây.
Nếu như không thích cách mà thực đơn Start của XP xuất hiện, bạn có thể quay trở về với thực đơn truyền thống bằng cách chọn Classic Start Menu trong hộp thoại Task Bar and Start Menu Properties.
Thủ thuật 7: Sử dụng tính năng khôi phục hệ thống
Giống như Windows ME, XP cũng cung cấp khả năng khôi phục hệ thống về điểm trước một sự kiện này đó (cài đặt mới phần mềm hoặc xung đột hệ thống...) Để tạo một mốc khôi phục, bạn mở (All) Programs trong thực đơn Start, chọn Accessories - System Tools - System Restore. Trong cửa sổ System Restore, nhấn Create A Restore Point, nhấn Next, nhập tên cho điểm khôi phục hệ thống, rồi nhấn Create. Để đưa hệ thống trở lại một thời điểm nào đó, trong cửa sổ System Restore, chọn Restore My Computer To An Earlier Time, rồi chọn một điểm phù hợp để tiến hành khôi phục hệ thống. Sau khi nhấn Next 2 lần, hệ thống của bạn sẽ bắt dầu khôi phục về thời điểm bạn chọn. Quá trình này chỉ hoàn tất sau khi HĐH tự khởi động lại.
Thủ thuật 8: Không cần chỉnh lại đồng hồ hệ thống
Người dùng PC thường phàn nàn về việc đồng hồ hệ thống chạy sai sau một khoảng thời gian nào đó, và phải chỉnh sửa lại thời gian cho đúng một cách thủ công. Điều này sẽ không thể xảy ra trong XP nếu bạn thực hiện các bước sau để đồng bộ hoá đồng hồ hệ thống với đồng hộ quốc tế (với điều kiện bạn có kết nối Internet).
Bạn đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ thống, kết nối Internet, rồi nhấn đúp vào biểu tượng đồng hồ trên thanh công cụ. Chọn nhãn Internet Time trong hộp thoại Date and Time Properties. Đánh dấu kiểm vào Automatically Synchronize With An Internet Time Server và chọn một đồng hồ thích hợp từ thực đơn thả xuống, rồi nhấn nút Update Now.
Thủ thuật 9: Kiểm tra tính tương thích
Không phải chương trình nào cũng chạy tốt trong XP. Nếu không rõ về tính tương thích, bạn hãy thử dùng Program Compatibility Wizard. Chọn Start - All Programs – Accessories - Program Compatibility Wizard.
XP cung cấp cho bạn nhiều khả năng để thử tính tương thích của chương trình. Nếu chương chình chạy tốt ở một điều kiện nào đó, XP sẽ gợi ý bạn dùng các thiết đặt phù hợp nhất để chạy chương trình. Tất nhiên, XP cũng cho bạn biết liệu chương trình có hoạt động cùng HĐH không.
Thủ thuật 10: Tạo đĩa mềm khởi động cho Win XP
Tạo một đĩa khởi động trong Win9x không hề khó khăn chút nào. Nhưng Microsoft đã loại bỏ tính năng này trong Win 2000 và XP. Bạn cần có một đĩa mềm khởi động để khôi phục lại hệ thống trong các trường hợp như hỏng rãnh khởi động (boot sector), hỏng bảng ghi khởi động chính (Master Boot Record), bị nhiễm virus, mất hoặc hỏng file NTLDR, NTDETECT.COM, hoặc để khởi động trong trường hợp XP không thể khởi động được cả ở chế độ Safe Mode.
Để tạo đĩa mềm khởi động trong XP (và Win2000), bạn làm như sau: Chuẩn bị một đĩa mềm đã được định dạng. Chuyển tới ổ đĩa C:\, chép các file sau boot.ini, ntldr, ntdetect.com, bootsect.dos, NTBOOTDD.SYS (nếu có) sang đĩa mềm.
Thủ thuật 11: Thiết đặt lại bộ nhớ ảo
Cho dù bạn có bao nhiêu RAM đi nữa thì Windows vẫn tạo ra thêm bộ nhớ ảo (paging files) trên đĩa cứng để tối ưu hóa hoạt động của hệ thống. Tối ưu hóa các file paging bằng cách cố định dung lượng sẽ làm cho tốc độ tìm dữ liệu trên đĩa cứng nhanh hơn, HĐH cũng không phải đặt lại dung lượng bộ nhớ ảo, giảm thiểu quá trình phân mảnh, và tiết kiệm được đĩa cứng.
Để biết bạn cần dành bao nhiên megabyte cho bộ nhớ ảo, bạn hãy chạy một số chương trình thường dùng, rồi mở Task Manager (nhấn Ctrl – Alt – Del), nhấn vào nhãn Performance, và xem số megabyte ở khung Commit Charge là bao nhiêu. Đây là số lượng bộ nhớ mà hệ thống của bạn cần lúc này. Dung lượng bộ nhớ ảo tối thiểu sẽ là số megabyte này cộng thêm với 32 MB (nhưng nhiều người cộng thêm với 64 MB). Thiết đặt hợp lý nhất là dung lượng tối thiểu và tối đa của bộ nhớ ảo phải bằng nhau để XP không đặt lại dung lượng bộ nhớ này nữa.
Để thực hiện việc đặt lại dung lượng bộ nhớ ảo, bạn nhấn chuột phải vào My Computer, chọn Properties – nhãn Advanced - nhấn vào Settings của khung Performance - chọn Advanced trong hộp thoại Performance Options. Bạn nhấn tiếp vào nút Change - chọn ổ đĩa thích hợp - nhập dung lượng bộ nhớ ảo tối thiểu và tối đa, rồi nhất Set. Bạn lặp lại các bước nêu trên với các ổ đĩa
còn lại và các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi hệ thống khới động lại.
Thủ thuật 12: Sử dụng System Configuration Utility
Nếu bạn không muốn một chương trình nào đó khởi động cùng với XP, muốn tăng tốc độ khởi động của HĐH, muốn loại bỏ những dịch vụ hệ thống không cần thiết, muốn tìm hiểu những trục trặc của hệ thống... và nhiều điều khác, thì bạn hãy sử dụng tiện ích System Configuration.
Nếu đã sử dụng Win 98 và khai thác tính năng System Configuration Utility thì bạn có thể băn khoăn tại sao XP lại không có tính năng tuyệt vời này. Câu trả lời là XP có nhưng Microsoft không để tiện ích này trong System Information vì không muốn người sử dụng can thiệp quá sâu vào hệ thống.
Muốn khởi động System Configuration Utility, bạn chọn Start – Run – gõ “mscomfig” hoặc chọn Start - Help and Support - chọn Use Tools to view your computer information and diagnose problems trong cửa sổ mới. - dưới hộp Tools, chọn System Configuration Utility.
Thủ thuật 13: Sử dụng từ điển thuật ngữ của Windows
Nếu bạn không hiểu bản chất một thuật ngữ chuyên ngành nào đó, và bạn không tìm thấy hoặc không thỏa mãn với giải thích của các từ điển khác, thì từ điển thuật ngữ của XP (Windows Glossary) có thể làm bạn hài lòng.
Để sử dụng từ điển, bạn chọn Start – Help and Support – nhấn vào bất kỳ một chủ đề nào dưới Pick A Help Topic – Windows Glossary - gõ thuật ngữ cần được giải thích vào hộp Search. Bạn cũng có thể chọn Start – Help and Support – gõ thuật ngữ cần được giải thích vào hộp Search và XP sẽ liệt kê một số thành phần liên quan tới thuật ngữ đó, bao gồm cả từ điển (Glossary).
Thủ thuật 14: Loại bỏ MSN MESSENGER
Rất nhiều người sử dụng XP không dùng và cũng không thích dịch vụ MSN Messenger. Rất tiếc Microsoft lại không nghĩ vậy, và thậm chí còn không cung cấp cách gỡ cài đặt chương trình này, Tuy nhiên, vẫn có cách để không phải khó chịu với MSN Messenger. Bạn làm như sau: Tìm tới file SYSOC.INF trong thư mục Windows\INF (chú ý: cả file và thư mục đều ở chế độ Hidden). Mở file này bằng Notepad, tìm tới dòng msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 và xóa chữ “hide” đi. Lưu file và khởi động lại PC, rồi tìm tới Control Panels - Add and Remove Programs – Add/Remove Windows Components. Lúc này tùy chọn cho phép gỡ cài đặt MSN Messenger đã xuất hiện.
Nếu cách trên hơi rắc rối và đang sử dụng bản XP Professional, thì bạn hãy làm theo cách sau: chọn Start – Run – gõ GPEDIT.MSC để mở Group Policy - chọn Computer Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Messenger. Tại đây, bạn có thể ngăn dịch vụ này hoạt động hoặc lựa chọn cho phép nó hoạt động theo yêu cầu của bạn. Theo cách này, bạn cần lưu ý, mặc dù dịch vụ đã bị vô hiệu hóa, nhưng một số chương trình khác của Microsoft (Outlook, Outlook Express) vẫn có thể khiến dịch vụ hoạt động.
Thủ thuật 15: Tăng tốc cho XP
Mở Registry Start – Run – gõ regedit và tìm tới khóa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace
Chọn nhánh {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} và xóa nó đi. Tuy nhiên, trước khi xóa nhánh này bạn nên sao lưu lại phòng trường hợp hệ thống có vấn đề. Để làm việc này, bạn nhấn chuột phải vào nhánh cần sao lưu, và chọn Copy Key Name rồi lưu vào một file văn bản.
Khóa trên đòi hỏi XP phải tìm kiếm tất cả các chương trình làm việc theo lịch (Scheduled Tasks). Điều này khiến cho tốc độ duyệt của XP bị chậm lại. Mặc dù thủ thuật trên nhằm tăng tốc độ duyệt cho các hệ thống chạy Win2000 và XP trong mạng LAN, nhưng nó cũng cải thiện tốc độ duyệt một các bất ngờ cho Windows ngay trên máy trạm. Thay đổi này có tác dụng tức thì và chúng ta có thể cảm nhận được sự cải thiện tốc độ ngay lập tức.
Nguồn: I-todaySaturday, October 02, 2004

About Me

http://khuattuanduong.blogspot.com

Assambler Tutorial

Assembly language is a low-level programming language. The syntax is nothing like
C/C++, Pascal, Basic, or anything else you might be used to.


Why learn it?
-------------
If you ask someone these days what the advantage of assembly is, they will tell you it's
speed. That might have been true in the days of BASIC or Pascal, but today a C/C++
program compiled with an optimized compiler is as fast, or even faster than the same
algorithm in assembly. According to many people assembly is dead. So why bother
learning it?
1. Learning assembly will help you better understand just how a computer works.
2. If windows crashes, it usually returns the location/action that caused the error.
However, it doesn't return it in C/C++. Knowing assembly is the only way to track
down bugs/exploits and fix them.
3. How often do you whish you could just get rid of that stupid nag screen in that
shareware app you use? Knowing a high-level language wont get you very far when you
open the shit up in your decompiler and see something like CMP EAX, 7C0A
4. Certain low level and hardware situations still require assembly
5. If you need precise control over what your program is doing, a high level language
is seldom powerful enough.
6. Anyway you put it, even the most optimized high level language compiler is still
just a general compiler, thus the code it produces is also general/slow code. If
you have a specific task, it will run faster in optimized assembly than in any other
language.
7. "Professional Assembly Programmer" looks damn good on a resume.
My personal reason why I think assembly is the best language is the fact that you're
in control. Yes all you C/C++/Pascal/Perl/etc coders out there, in all your fancy
high level languages you're still the passenger. The compiler and the language itself
limit you. In assembly you're only limited by the hardware you own. You control the
CPU and memory, not the otherway around.


What will this tutorial teach you?
----------------------------------
I tryed to make this an introduction to assembly, so I'm starting from the beginning.
After you've read this you should know enough about assembly to develop graphics
routines, make something like a simple database application, accept user input,
make Win32 GUIs, use organized and reuseable code, know about different data types
and how to use them, some basic I/O shit, etc.


2. Memory
==========
In this chapter I will ask you to take a whole new look at computers. To many they
are just boxes that allow you to get on the net, play games, etc. Forget all that
today and think of them as what they really are, Big Calculators. All a computer does
is Bit Manipulation. That is, it can turn certain bits on and off. A computer can't
even do all arithmetic operations. All it can do is add. Subtraction is achieved
by adding negative numbers, multiplication is repeaded adding, and dividing is
repeaded adding of negative numbers.


Number systems
--------------
All of you are familiar with at least one number system, Decimal. In this chapter I
will introduce you to 2 more, Binary and Hexadecimal.


Decimal
Before we get into the other 2 systems, lets review the decimal system. The decimal
system is a base 10 system, meaning that it consists of 10 numbers that are used to make
up all other number. These 10 numbers are 0-9. Lets use the number 125 as an example:
Hundreds Tens Units
Digit 1 2 5
Meaning 1x10^2 2x10^1 5x10^0
Value 100 20 5
NOTE: x^y means x to the power of y. ex. 13^3 means 13 to the power of 3 (2197)
Add the values up and you get 125.

Make sure you understand all this before going on to the binary system!


Binary
The binary systems looks harder than decimal at first, but is infact quite a bit easier
since it's only base 2 (0-1). Remember that in decimal you go "value x 10^position" to
get the real number, well in binary you go "value x 2^position" to get the answer.
Sounds more complicated than it is. To better understand this, lets to some converting.
Take the binary number 10110:
1 x 2^4 = 16
0 x 2^3 = 0
1 x 2^2 = 4
1 x 2^1 = 2
0 x 2^0 = 0
Answer: 22


NOTE: for the next example I already converted the Ax2^B stuff to the real value:
2^0 = 1
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32
etc....

Lets use 111101:
1 x 32 = 32
1 x 16 = 16
1 x 8 = 8
1 x 4 = 4
0 x 2 = 0
1 x 1 = 1
Answer: 61

Make up some binary numbers and convert them to decimal to practise this. It is very
important that you completely understand this concept. If you don't, check Appendix B
for links and read up on this topic BEFORE going on!

Now lets convert decimal to binary, take a look at the example below:
238 / 2 remainder: 0
119 / 2 remainder: 1
59 / 2 remainder: 1
29 / 2 remainder: 1
14 / 2 remainder: 0
7 / 2 remainder: 1
3 / 2 remainder: 1
1 / 2 remainder: 1
0 / 2 remainder: 0
Answer: 11101110

Lets go through this:
1. Divide the original number by 2, if it divides evenly the remainder is 0
2. Divide the answer from the previous calculation (119) by 2. If it wont
divide evenly the remainder is 1.
3. Round the number from the previous calculation DOWN (59), and divide it by 2.
Answer: 29, remainder: 1
4. Repeat until you get to 0....
The final answer should be 011101110, notice how the answer given is missing the 1st 0?
That's because just like in decimal, they have no value and can be omitted (023 = 23).

Practise this with some other decimal numbers, and check it by converting your answer
back to binary. Again make sure you get this before going on!

A few additional things about binary:
* Usually 1 represents TRUE, and 0 FALSE
* When writing binary, keep the number in multiples of 4
ex. DON'T write 11001, change it to 00011001, remember that the 0 in front
are not worth anything
* Usually you add a b after the number to signal the fact that it is a binary number
ex. 00011001 = 00011001b


Hexadecimal
Some of you may have notice some consistency in things like RAM for example. They seem
to always be a multiple of 4. For example, it is common to have 128 megs of RAM, but
you wont find 127 anywhere. That's because computer like to use multiples of 2, 4, 8,
16, 32, 64 etc. That's where hexadecimal comes in. Since hexadecimal is base 16, it is
perfect for computers. If you understood the binary section earlier, you should have
no problems with this one. Look at the table below, and try to memorize it. It's not
as hard as it looks.
Hexadecimal Decimal Binary
0h 0 0000b
1h 1 0001b
2h 2 0010b
3h 3 0011b
4h 4 0100b
5h 5 0101b
6h 6 0110b
7h 7 0111b
8h 8 1000b
9h 9 1001b
Ah 10 1010b
Bh 11 1011b
Ch 12 1100b
Dh 13 1101b
Eh 14 1110b
Fh 15 1111b

NOTE: the h after each hexadecimal number stands for

Now lets do some converting:
Hexadecimal to Decimal
2A4F

F x 16^0 = 15 x 1 = 15
4 x 16^1 = 4 x 16 = 64
A x 16^2 = 10 x 256 = 2560
2 x 16^3 = 2 x 4096 = 8192
Answer: 10831

1. Write down the hexadecimal number starting from the last digit
2. Change each hexadecimal number to decimal and times them by 16^postion
3. Add all final numbers up

Confused? Lets do another example: DEAD
D x 1 = 13 x 1 = 13
A x 16 = 10 x 16 = 160
E x 256 = 14 x 256 = 3584
D x 4096 = 13 x 4096 = 53248
Answer: 57005

Practise this method until you get it, then move on.

Decimal to Hexadecimal
Study the following example:
1324

1324 / 16 = 82.75
82 x 16 = 1312
1324 - 1312 = 12, converted to Hexadecimal: C

82 / 16 = 5.125
5 x 16 = 80
82 - 80 = 2, converted to Hexadecimal: 2

5 / 16 = 0.3125
0 x 16 = 0
5 - 0 = 5, converted to Hexadecimal: 5

Answer: 52C

I'd do another example, but it's too much of a pain in the ass, maybe some other time.

Learn this section you WILL need it!
This was already one of the hardest parts, the next sections should be a bit easier

Some additional things abot hexidecimal
1. It's not uncommon to say "hex" instead of "hexidecimal" even thechnicaly speaking
"hex" means 6, not 16.
2. Keep hexidecimal numbers in multiples of 4, adding zeros as necessary
3. Most assemblers can't handle numbers that start with a "letter" because they don't
know if you mean a label, instruction, etc. In that case there are a number of
other ways you can express the number. The most common are:
DEAD = 0DEADh (Usually used for DOS/Win)
and
DEAD = 0xDEAD (Usually used for *Nix based systems)
Consult your assembler's manual to see what it uses.


By the way, does anyone think I should add Octal to this...?


Bits, Nibbles, Bytes, Words, Double Words
-----------------------------------------
Bits are the smallest unit of data on a computer. Each bit can only represent 2 numbers,
1 and 0. Bits are fairly useless because they're so damn small so we got the nibble.
A nibble is a collection of 4 bits. That might not seem very interesting, but remember
how all 16 hexadecimal numbers can be represented with a set of 4 binary numbers?
That's pretty much all a nibble is good for.

The most important data structure used by your computer is a Byte. A byte is the
smallest unit that can be accessed by your processor. It is made up of 8 bits, or
2 nibbles. Everything you store on your hard drive, send with your modem, etc is in
bytes. For example, lets say you store the number 170 on your hard drive, it would look
like this:

+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7 6 5 4 3 2 1 0
H.O Nibble | L.O Nibble

10101010 is 170 in binary. Since we can fit 2 nibbles in a byte, we can also refer
to bits 0-3 as the Low Order Nibble, and 4-7 as the High Order Nibble
Next we got Words. A word is simply 2 bytes, or 16 bits. Say you store 43690, it would
look like this:

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
High Order Byte | Low Order Byte

Again, we can refer to bits 0-7 as Low Order Byte, and 7-15 as High Order Byte.
Lastly we have a Double Word, which is exactly what it says, 2 word, 4 bytes, 8 nibbles
or 32 bits.

NOTE: Originally a Word was the size of the BUS from the CPU to the RAM. Today most
computers have at least a 32bit bus, but most people were used to
1 word = 16 bits so they decided to keep it that way.The Stack
---------
You have probably heard about the stack very often. If you still don't know what it
means, read on. The stack is a very useful Data Structure (anything that holds data).
Think of it as a stack of books. You put one on top of it, and that one will be the
first one to come of next. Putting stuff on the stack is called Pushing, getting stuff
from the stack is called Poping. For example, say you have 5 books called A, B, C, D,
and E stack on top of each other like this:
A
B
C
D
E
Now you add (push) book F to the stack:
F
A
B
C
D
E
If you pop the stack, you get book F back and the stack looks like this again:
A
B
C
D
E
This called LIFO, Last In, First Out.
So what good is all this? The stack is extremely useful as a "scratchpad" to
temporarily hold data.


Segment:Offset
--------------
Everything on your computer is connected through a series of wires called the BUS. The
BUS to the RAM is 16 bits. So when the processor needs to write to the RAM, it does
so by sending the 16 bit location through the bus. In the old days this meant that
computers could only have 65535 bytes of memory (16 bits = 1111111111111111 = 65535).
That was plenty back than, but today that's not quite enough. So designers came up
with a way to send 20 bits over the bus, thus allowing for a total of 1 MB of memory
In this new design, memory is segmented into a collection of bytes called Segments,
and can be access by specifying the Offset number within those segments. So if the
processor wants to access data it first sends the Segment number, followed by the
Offset number. For example, the processor sends a request of 1234:4321, the RAM would
send back the 4321st byte in segment number 1234.
This all might sound a bit complicated, but study it carefully and you should be able
to master segment:offset.
The best way to picture seg:off is with a 2 dimensional array. Remember that X,Y shit
you had to learn in grade 9 math?
Look at the diagram below, the * is located at 4:3. The Y-axis is equal to the segment,
and the X-axis is the offset.


+--+--+--+--+--+
5 | | | | | |
+--+--+--+--+--+
4 | | |* | | |
Y axis +--+--+--+--+--+
3 | | | | | |
+--+--+--+--+--+
2 | | | | | |
+--+--+--+--+--+
1 | | | | | |
+--+--+--+--+--+
1 2 3 4 5
X axis

To get the physical address do this calculation:
Segment x 10h + Offset = physical address
For example, say you have 1000:1234 to get the physical address you do:
1000 X 10h = 10000

10000
+ 1234
------
11234

This method is fairly easy, but also fairly obsolete. Starting from the 286 you can
work in Protected Mode. In this mode the CPU uses a Look Up Table to compute the
seg:off location. That doesn't mean that you cannot use seg x 10h + off though, you
will only be limited to working in Real Mode and your programs can't access more than
1 MB. However by the time you know enough to write a program even close to this limit,
you already know how to use other methods (for those comming from a 50 gig hard drive
world, a program that's 1 MB is about 15x bigger than this text file is).

Registers
---------
A processor contains small areas that can store data. They are too small to store
files, instead they are used to store information while the program is running.
The most common ones are listed below:

General Purpose:
NOTE: All general purpose registers are 16 bit and can be broken up into two 8 bit
registers. For example, AX can be broken up into AL and AH. L stands for Low
and H for High. If you assign a value to AX, AH will contain the first part of
that value, and AL the last. For example, if you assign the value DEAD to AX,
AH will contain DE and AL contains AD. Likewise the other way around, if you
assign DE to AH and AD to AL, AX will contain DEAD
AX - Accumulator.
Made up of: AH, AL
Common uses: Math operations, I/O operations, INT 21
BX - Base
Made up of: BH, BL
Common uses: Base or Pointer
CX - Counter
Made up of: CH, CL
Common uses: Loops and Repeats
DX - Displacement
Made up of: DH, DL
Common uses: Various data, character output
When the 386 came out it added 4 new registers to that category: EAX, EBX, ECX, and EDX.
The E stands for Extended, and that's just what they are, 32bit extensions to the
originals. Take a look at this diagram to better understand how this works:

| EAX |

+----+----+----+----+
| | | AH | AL |
+----+----+----+----+

| AX |

Each box represents 8 bits
NOTE: There is no EAH or EAL


Segment Registers:
NOTE: It is dangerous to play around with these!
CS - Code Segment. The memory block that stores code
DS - Data Segment. The memory block that stores data
ES - Extra Segment. Commonly used for video stuff
SS - Stack Segment. Register used by the processor to store return addresses from
routines

Index Registers:
SI - Source Index. Used to specify the source of a string/array
DI - Destination Index. Used to specify the destination of a string/array
IP - Instruction Pointer. Can't be changed directly as it stores the address of the
next instruction.

Stack Registers:
BP - Base pointer. Used in conjunction with SP for stack operations
SP - Stack Pointer.

Special Purpose Registers:
IP - Instruction Pointer. Holds the offset of the instruction being executed
Flags - These are a bit different from all other registers. A flag register is only 1
bit in size. It's either 1 (true), or 0 (false). There are a number of flag registers
including the Carry flag, Overflow flag, Parity flag, Direction flag, and more. You
don't assign numbers to these manually. The value automatically set depending on the
previous instruction. One common use for them is for branching. For example, say you
compare the value in BX with the value in CX, if it's the same the flag would be set to
1 (true) and you could use that information to branch of into another area of your
program.

There are a few more registers, but you will most likely never use them anyway.


Exercises:
1. Write down all general purpose registers and memorize them
2. Make up random numbers and manually convert them into Binary and hexadecimal
3. Make a 2D graph of the memory located at 0106:0100
4. Get the physical address of 107A:01003. Getting Started
===================
Now finally on to real assembler! Believe me, I'm getting sick of all this background
shit :)


Getting an Assembler
--------------------
There are quite a few available these days. All code in this tutorial has been tested
with TASM, so you should have no problems if you have it. A86 should also work with
thise code, but I can't guarentee that.
A86 - Available from: http://eji.com/a86/index.htm
License: Shareware
Price: A86 only - US$50+Tax/SH
A86 + Manual + D86 + 32bit version of each - US$80+Tax/SH
Manual - US$10+Tax/SH
TASM - Available from: http://www.borland.com/borlandcpp/cppcomp/tasmfact.html
License: Gotta buy it
Price: US$129.95+Tax/SH
There are tons more out there, check www.tucows.com, I know they have a few. However as
said before, all programs in this tutorial have only been tested with TASM. If
you are low on cash, just get A86 and evaluate for longer than you're supposed to.


Program Layout
--------------
It is good programming practise to develop some sort of standard by which you write your
programs. In this chapter you will learn about a layout of .COM and .EXE files that is
excepted by both, TASM and A86.


.COM
Lets look at the source code to a very simple program:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
INT 20
MAIN ENDS
END START

This program does absolutely nothing, but it does it well and fast. Lots of code for
something that doesn't do shit. Lets examine that more closely:

MAIN SEGMENT - Declares a segment called MAIN. A .COM file must fit into 1 segment of
memory (aka. 65535 bytes - stack - PSP)

ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN - This tells the assembler the initial values of
the CS,DS,ES, and SS register. Since a .COM
must fit into one segment they all point to the
segment defined in the line above.
ORG 100h - Since all .COM files start at XXXX:0100 you declare the entry point to be
100h. More on this later.

START: - A label

INT 20 - Returns to DOS

MAIN ENDS - Ends the MAIN segment

END START - Ends the START label

NOTE: This is the kind of layout we will use most of the time. Maybe later (Chapter 9+)
We get into the next one...

Now how do you make this shit into an actual program? First, type this program out in
your favourite editor (notepad, dos edit, etc). If you have A86, just get into DOS,
than into the directory A86 is in and type "a86 filename.asm". If you have TASM,
get into DOS and into the tasm directory and type "tasm filename.asm", then type
"tlink /t filename.obj". In both cases you will get a file called Filename.com. More
on what .com is and does later..EXE
Take a look at the following code:

DOSSEG
.MODEL SMALL
.STACK 200h
.DATA
.CODE

START:
INT 20
END START

Again, his program does absolutely nothing. Lets examine each line in detail:

DOSSEG - sorts the segments in the order:
Code
Data
Stack
This is not required, but recommended while you're still learning

.MODEL SMALL - selects the SMALL memory model, available models are:
TINY: All code and data combined into one single group called DGROUP. Used for .COM
files.
SMALL: Code is in a single segment. All data is combined in DGROUP. Code and data
are both smaller than 64k. This is the standard for standalone assembly
programs.
MEDIUM: Code uses multiple segments, one per module. All data is combined in DGROUP
Code can be larger than 64k, but data has to be smaller than 64k
COMPACT: Code is in a single segment. All near data is in DGROUP. Data can be more
than 64k, but code can't.
LARGE: Code uses multiple segments. All near data is in DGROUP. Data and code can be
more than 64k, but arrays can't.
HUGE: Code uses multiple segments. All near data is in DGROUP. Data, code and arrays
can be more than 64k
Most of the time you want to use SMALL to keep the code efficient.

.STACK 200h - sets up the stack size. In this case 200h bytes

.DATA - The data segment. This is where all your data goes (variables for example).

.CODE - The code segment. This is where your actually program goes.

START: - Just a label, more on that later

INT 20 - exits the program, more on that later

END START - Take a wild guess on what this does! Not required for all assemblers, I
know TASM needs it, and A86 doesn't.

NOTE: For .EXE files, DON'T use the /t switch when linking!


Exercises:
1. Make a program that uses the LARGE memory model, sets up a 100h long stack, and exits
to DOS.4. Basic ASM
=============
In this chapter we actually start making some working code


Basic Register operations
-------------------------
You already know what registers are, but you have yet to learn how to modify them.
To assign a value to a register:

MOV DESTINATION, VALUE

For example, say you want AX to equal 56h:
MOV AX,56h
You can also use another register as the value:
MOV AX,BX
Remember how all general purpose registers are made up of a H and a L register? Now you
can actually use that info:
MOV AL,09
Now AL equals 09 and AX equals 0009

The next register operator is XCHG, which simply swaps 2 registers. The syntax is:

XCHG REGISTER1, REGISTER2

For example, consider the following code:

MOV DX,56h
MOV AX,3Fh
XCHG DX,AX

1. DX is equal to 3Fh
2. AX is equal to 56h
3. DX and AX get swapped and AX now equals 56h, and DX equals 3Fh

NOTE: NEVER try to exchange a 8 bit (h/l) register with a 16 bit (X)!!
The following code is invalid:
XCHG AH,BX

Next we got 2 simple operations, INC and DEC.
INC increment a register's value and DEC decrements it.

Example:

MOV DX,50h
INC DX

DX is now equal to 51h (50h + 1h = 51h).

Example:

MOV DX,50h
DEC DX

DX is now equal to 4F (50h - 1h = 4Fh).Stack operations
----------------
Now it's time to put that stack shit to some actual use. And it's very easy to. There
are 6 stack operators, 2 of which you will use most of the time. The syntax is:
POP REGISTER
PUSH REGISTER
Lets say you want to temporarily store the value in AX on the stack for later use,
simply do:
PUSH AX
Now you played around with AX and want to restore the original value:
POP AX

NOTE: The stack will only accept 16 bit registers! That shouldn't be a problem though
since the 16 bit registers include the value of the 8 bit.

This next bit of code does some poping and pushing, take a guess on what BX and AX are
equal to at the end.

MOV AX,51h
MOV BX,4Fh

XCHG AX,BX

PUSH AX
MOV AX,34h

POP BX

PUSH BX

POP AX

First AX is equal to 51h and BX to 4Fh, than the 2 get exchanged. Now we got
AX = 4Fh and BX = 51h. AX gets pushed on the stack, then set to 34h:
AX = 34h and BX = 51h. BX gets poped, than pushed:
AX = 34h and BX = 4Fh. Finally AX gets poped. So the final result is:
AX = 4Fh and BX = 4Fh.

Next we got the two variations of the stacks registers, POPF and PUSHF. These two
place the flag register on the stack. Sounds more complicated than POP and PUSH, but
it's actually easier. The syntax is:
POPF
PUSHF
No operand is required. For example, say you want AX to hold the current flag register
value:

PUSHF
POP AX

PUSHF puts it on the stack, POP AX places it into AX.

The last two stack operators are PUSHA and POPA.
PUSHA puts all general purpose registers on the stack
POPA retrieves all general purpose registers from the stack
NOTE: These 2 are 32bit instructions, so they only work on a 386+ and will not
work with .COM files.

Example:
MOV AX,1h
MOV BX,2h
MOV CX,3h
MOV DX,4h

PUSHA

MOV AX,5h
MOV BX,6h
MOV CX,7h
MOV DX,8h

POPA

At the end of this program, all registers are restored to their initial value

Practise some of these instructions! If you make a program containing everything
you've learned so far it won't do anything, but if it doesn't crash it most likely
worked. So code some simple programs and play around with the values and registers.
Arithmetic operations
---------------------
Everyone loves arithmetic. Especially if you do it in hex or binary. For those who
don't know what arithmetic is, it's just adding and subtracting. Multiplying and
dividing are really just repeated additions and subtractions. So in short, it's a
fancy name for grade 3 math. In this chapter I will introduce you to the 4 basic
arithmetic operators, ADD, SUB, MUL, DIV . There are a few more that I will cover
later.
Lets start with ADD. The syntax is:
ADD REGISTER1, REGISTER2
ADD REGISTER, VALUE

Example 1:
MOV AX,5h
MOV BX,4Fh

ADD AX,BX

This adds AX and BX and stores the resulting value in AX. So after running this
program AX = 9h

Example 2:
MOV AX,5h

ADD AX,4Fh

The result is the same as in example 1. AX is set to 5h, and 4Fh is added to it.

Now lets go on to SUB. The syntax is:
SUB REGISTER1, REGISTER2
SUB REGISTER, VALUE

Example 1:
z

This will subtract the value of BX from the value of AX. In this case the result would
be 4A.

NOTE: If you still don't completely get hexadecimal, you can easily check this by
converting 5, 4F, and 4A to decimal.
4F = 79
4A = 74
5 = 5

As with ADD you can also use a value:
MOV BX,4Fh

SUB BX,5h

Which leaves you with BX = 4A

Next in line is the MUL operator. Syntax:
MUL REGISTER

Notice that only one operant is required. That's because the processor assumes that you
want to multiply the give register with AX or AH.

Example:
MOV AX,5h
MOV BX,4Fh

MUL BX

This leaves AX equal to 18B (4Fh x 5h = 18B). Notice that the result is stored in AX,
or AH, depending on what was used for the operation.

Finally we have the DIV operator. Syntax:
DIV REGISTER

Just like the MUL operator, there is only one operand, and AX is assumed to be the
second one.

Example:
MOV AX,5h
MOV BX,4Fh

DIV BX

Now AX equals Fh since 4Fh / 5h = Fh.
NOTE: The result is rounded to the next lowest number:
4Fh = 79
5h = 5
79 / 5 = 15.8

15 = Fh

NOTE: For now it's fine if you use MUL and DIV, but they are very slow operators.
That means if you need speed (in graphics for example), NEVER use MUL/DIV!
You can use Shifting combined with addition/subtraction to achieve code
that can sometimes be 3000% faster! However shifting is a bit difficult to
understand if you don't know much about assembly yet, I will completly discuss
them in the graphics part of this tutorial.Bit wise operation
-----------------
Sounds hard but is very easy. There are 4 bit wise operators: AND, OR, XOR, and NOT.
What these do is compare two values bit for bit. This can be extremely useful!

AND syntax:
AND REGISTER1, REGISTER2
AND REGISTER, VALUE

AND returns 1 (TRUE) only if BOTH operands are 1 (TRUE)

Example 1:
MOV AX,5h
MOV BX,6h

AND AX,BX

The result is stored in AX. So for this example AX = 4. Lets look at that result more
closely:
5h = 101b
6h = 110b

101b
110b
---
100b

100b = 4h

Example 2:
MOV AX,5h

AND AX,6h

The result is the same as in Example 1 (AX = 4h).

AND truth table:
0 AND 0 = 0
1 AND 0 = 0
0 AND 1 = 0
1 AND 1 = 1


OR syntax:
OR REGISTER1, REGISTER2
OR REGISTER, VALUE

OR returns 1 (TRUE) if either operand is 1 (TRUE).

Example 1:
MOV AX,5h
MOV BX,6h

OR AX,BX

AX is now equal to 7h

5h = 101b
6h = 110b

101b
110b
----
111b

111b = 7h

OR truth table:
0 OR 0 = 0
1 OR 0 = 1
0 OR 1 = 1
1 OR 1 = 1


XOR syntax:
XOR REGISTER1, REGISTER2
XOR REGISTER, VALUE

XOR returns 1 (TRUE) if one or the other operand is 1 (TRUE), but not both

Example:
MOV AX,5h
MOV BX,6h

XOR AX,BX

AX is not equal to 3h

5h = 101b
6h = 110b

101b
110b
----
011b

11b = 3h

XOR truth table:
0 XOR 0 = 0
1 XOR 0 = 1
0 XOR 1 = 1
1 XOR 1 = 0


And finally we have NOT. NOT is the easiest one as it simply inverts each bit.

NOT syntax:
NOT REGISTER
NOT VALUE

Example:
MOV AX,F0h

NOT AX

AX is now equal to F since

F0h = 11110000
Invert it:
00001111
which is:
F

NOTE: The windows calculator won't work for this, do it by hand.

NOT truth table:
NOT 1 = 0
NOT 0 = 1Interrupts
---------
Interrupts are one of the most useful things in assembly. An interrupt is just what it
says, a interruption to the normal execution of a program. The best way to illustrate
this is one of those "Press any key to continue" things. The program is running but
when you press a key it stops for a split second, check what key you pressed and
continues. This kind of interrupt is known as a Hardware Interrupt because it uses
hardware (the keyboard). The kind of interrupts you will use in your assembly programs
are know as Software Interrupts because they are caused by software, not hardware. An
example of a software interrupt is reading and writing to a file. This is a DOS
interrupt because it is done by DOS, than there are other interrupts done by other
things. For example your BIOS or Video Card all have build in interrupts at your
exposure. So how does the computer know what interrupt is what? Each interrupt is
assigned a number and stored in the Interrupt Vector Table (IVT for short). The IVT is
located at 0000:0000 (remember the segment:offset shit. This location would be the
origin if plotted on a 2D graph). All interrupt handlers are 1 DWORD in size
(double word, 32bit, or 4 bytes). So the handler for interrupt 1h can be found at
0000:0004 (since it's a DWORD it goes up by 4 bytes). The most common interrupt is
21h and can be found at 0000:0084.

So how do you use interrupts?
Very simple:
INT interrupt

For example, in the Program Layout section earlier the program contain the line
INT 20h
The interrupt 20h returns to DOS.

Some interrupts like this one only have one function, but other have many more. So how
does the operating system know what function you want? You set the AX register up.

Example:
MOV AH,02
MOV DL,41

INT 21
INT 20

This program is quite amazing. It prints the character A. Lets make it even better
by plugging it into our layout:

MAIN SEGMENT
ASSUME DS:MAIN,ES:MAIN,CS:MAIN,SS:MAIN

START:
MOV AH,02h
MOV DL,41h

INT 21h
INT 20h
MAIN ENDS
END START

Save it and assemble it. Refer back to chapter 2 if you forgot how to do that.
So what is happening here?
First it does the familiar set up, than it set AH to 02, which is the character output
function of interrupt 21. Then it moves 41 into DL, 41 is the character A. Finally
it calls interrupt 21 which displays the A and quits with interrupt 20.
How do you know what you have to set all those registers to? You get a DOS interrupt
list. Check Appendix B for urls.
Quite an accomplishment there, after reading 970 lines of boring text you can finally
make a 11 line program that would take 1 line to do in Perl! Pad yourself on that back
and lets move on.


Exercises:
1. Make a program that gets the value from AX, puts it into DX and BX, then multiplies
the values in DX and BX and stores the result in CX.
This sounds easier than it really is, use the stack to help you out.
2. Make a program that prints out the string ABC, than quits to DOS
Hint: A = 41, B = 42, C = 43
3. Make a program that performs ALL bit wise operations using the values 5h and 4Fh5. Tools
=========
Throughout this tutorial you have been using no software other than your assembler.
In this chapter you will learn how to master other software that can be of tremendous
help to you.Debug
-----
Lets start with something that's not only very useful, but also free and already
on your computer.
Get into dos and type "debug", you will get a prompt like this:
-
now type "?", you should get the following response:
assemble A [address]
compare C range address
dump D [range]
enter E address [list]
fill F range list
go G [=address] [addresses]
hex H value1 value2
input I port
load L [address] [drive] [firstsector] [number]
move M range address
name N [pathname] [arglist]
output O port byte
proceed P [=address] [number]
quit Q
register R [register]
search S range list
trace T [=address] [value]
unassemble U [range]
write W [address] [drive] [firstsector] [number]
allocate expanded memory XA [#pages]
deallocate expanded memory XD [handle]
map expanded memory pages XM [Lpage] [Ppage] [handle]
display expanded memory status XS

Lets go through each of these commands:


Assemble:
-a
107A:0100
At this point you can start assembling some programs, just like using a assembler.
However the debug assembler is very limited as you will probably notice. Lets try
to enter a simple program:
-a
107A:0100 MOV AH,02
107A:0102 MOV DL,41
107A:0104 INT 21
107A:0106 INT 20
-g
A
Program terminated normally

That's the same program we did at the end of the previous chapter. Notice how you
run the program you just entered with "g", and also notice how the set-up part is not
there? That's because debug is just too limited to support that.
Another thing you can do with assemble is specify the address at which you want to start,
by default this is 0100 since that's where all .COM files start.


Compare:
Compare takes 2 block of memory and displays them side by side, byte for byte. Lets do
an example. Quite out of debug if you haven't already using "q".
Now type "debug c:\command.com"
-c 0100 l 8 0200
10A3:0100 7A 06 10A3:0200
This command compared offset 0100 with 0200 for a length of 8 bytes. Debug responded
with the location that was DIFFERENT. If 2 locations were the same, debug would just
omit them, if all are the same debug would simply return to the prompt without any
response.


Dump:
Dump will dump a specified memory segment. To test it, code that assembly program again:
C:\>debug
-a
107A:0100 MOV AH,02
107A:0102 MOV DL,41
107A:0104 INT 21
107A:0106 INT 20
-d 0100 l 8
107A:0100 B4 02 B2 41 CD 21 CD 20 ...A.!.

The "B4 02 B2 41 CD 21 CD 20" is the program you just made in machine language.
B4 02 = MOV AH,02
B2 41 = MOV DL,41
CD 21 = INT 21
CD 20 = INT 20
The "...A.!." part is your program in ASCII. The "." represent non-printable characters.
Notice the A in there.


Enter:
This is one of the hard commands. With it you can enter/change certain memory areas.
Lets change our program so that it prints a B instead of an A.
-e 0103 <-- edit program at segment 0103
107A:0103 41.42 <-- change 41 to 42
-g
B
Program terminated normally
-
Wasn't that amazing?


Fill:
This command is fairly useless, but who knows....
It fills the specified amount of memory with the specified data. Lets for example clear
out all memory from segment 0100 to 0108, which happens to be our program.
-f 0100 l 8 0 <-- file offset 0100 for a length of 8 bytes with 0
-d 0100 l 8 <-- verify that it worked
107A:0100 00 00 00 00 00 00 00 00 .......
Yep, it worked.


Go:
So far we used go (g) to start the program we just created. But Go can be used for much
more. For example, lets say we want to execute a program at 107B:0100:
-r CS <-- set the CS register to point to 107B
CS 107A
:107B
-g =100
You can also set breakpoints.
-a <-- enter our original program so we have something
107A:0100 MOV AH,02 to work with
107A:0102 MOV DL,41
107A:0104 INT 21
107A:0106 INT 20
-g 102 <-- set up a break point at 107A:0102
At this point the program will stop, display all registers and the current instruction.


Hex:
This can be very useful. It subtracts and adds to hexadecimal values:
-h 2 1
0003 0001 <-- 2h + 1+ = 3h and 2h - 1h = 1h
This is very useful for calculating a programs length, as you will see later.


Input:
This is one of the more advanced commands, and I decided not to talk about it too much
for now. It will read a byte of data from any of your computers I/O ports (keyboard,
mouse, printer, etc).
-i 3FD
60
-
Your data may be different.
In case you want to know, 3FD is Com port 1, also known as First Asynchronous Adapter.


Load:
This command has 2 formats. It can be used to load the filename specified with the
name command (n), or it can load a specific sector.
-n c:\command.com
-l
This will load command.com into debug. When a valid program is loaded all registers will
be set up and ready to execute the program.
The other method is a bit more complicated, but potential also more usefull. The syntax
is
L

-l 100 2 10 20
This will load starting at offset 0100 from drive C (0 = A, 1 = B, 2 = C, etc), sector
10h for 20h sectors. This can be useful for recovering files you deleted.


Move:
Move takes a byte from the starting address and moves it to the destination address.
This is very good to temporary move data into a free area, than manipulate it without
having to worry about affecting the original program. It is especially useful if
used in conjunction with the r command to which I will get later. Lets try an example:
-a <-- enter our original program so we have something
107A:0100 MOV AH,02 to work with
107A:0102 MOV DL,41
107A:0104 INT 21
107A:0106 INT 20
-m 107A:0100 L 8 107B:0100 <-- more 8 bytes starting from 107A:0100 into 107B:0100
-e 107B:0103 <-- edit 107B:0103
107B:0103 41.42 <-- and change it 42 (B)
-d 107A:0100 L 8 <-- make sure it worked
107A:0100 B4 02 B2 41 CD 21 CD 20 ...A.!.
-d 107B:0100 L 8
107A:0100 B4 02 B2 42 CD 21 CD 20 ...B.!.
-m 107B:0100 L 8 107A:0100 <-- restore the original program since we like the
changes.


Name:
This will set debug up with a filename to use for I/O commands. You have to include
the file extension, and you may use addition commands:
-n c:\command.com


Output:
Exactly what you think it is. Output sends stuff to an I/O port. If you have an
external modem with those cool lights on it, you can test this out. Find out what port
your modem is on and use the corresponding hex number below:
Com 1 = 3F8 - 3FF (3FD for mine)
Com 2 = 2F8 - 2FF
Com 3 = ??? - ??? (if someone knows, please let me know, I would assume though that it's
0F8 - 0FF.)
Now turn on the DTA (Data Terminal Ready) bit by sending 01h to it:
-o XXX 1 <-- XXX is the com port in hex
As soon as you hit enter, take a look at your modem, you should see a light light up.
You can have even more fun with the output command. Say someone put one of those BIOS
passwords on "your" computer. Usually you'd have to take out the battery to get rid of
it, but not anymore:
AMI/AWARD BIOS
-o 70 17
-o 71 17

QPHOENIX BIOS
-o 70 FF
-o 71 17

QGENERIC
-o 70 2E
-o 71 FF

These commands will clear the BIOS memory, thus disabling the password. Please note
however that these are fairly old numbers and BIOS makes constantly change them, so
they might not work with your particular BIOS.


Proceed:
Proceeds in the execution of a program, usually used together withy trace, which I
will cover later. Like the go command, you can specify an address from which to start
using =address
-p 2
Debug will respond with the registers and the current command to be executed.


Quite:
This has got to be the most advanced feature of debug, it exits debug!
-q


Register:
This command can be used to display the current value of all registers, or to manually
set them. This is very useful for writing files as you will see later on.
-r AX
AX: 011B
:5
-


Search:
Another very useful command. It is used to find the occurrence of a specific byte, or
series of bytes in a segment. The data to search for can by either characters, or a
hex value. Hex values are entered with a space or comma in between them, and characters
are enclosed with quotes (single or double). You can also search for hex and characters
with the same string:
-n c:\command.com <-- load command.com so we have some data to search in
-l
-s 0 l 0 "MS-DOS" <-- search entire memory block for "MS-DOS"
10A3:39E9 <-- found the string in 10A3:39E9
NOTE: the search is case sensitive!


Trace:
This is a truly great feature of debug. It will trace through a program one instruction
at a time, displaying the instruction and registers after each. Like the go command
you can specify where to start executing from, and for how long.
-a <-- yes, this thing again
107A:0100 MOV AH,02
107A:0102 MOV DL,41
107A:0104 INT 21
107A:0106 INT 20
-t =0100 8
If you leave out the amount of instructions that you want to trace, you can use the
proceed (p) to continue the execution as long as you want.


Unassemble:
Unassembles a block of code. Great for debugging (and cracking)
-u 100 L 8 <-- unassembles 8 bytes starting at offset 100
107A:0100 MOV AH,02 <-- debut's response
107A:0102 MOV DL,41
107A:0104 INT 21
107A:0106 INT 20Write:
This command works very similar to Load. It also has 2 ways it can operate: using name,
and by specifying an exact location. Refer to back to Load for more information.
NOTE: The register CX must be set the file size in order to write!
NOTE: Write will not write files with a .EXE or .HEX extension.


Enough about debug, lets move on to CodeView.CodeView
--------
CodeView is another program that might come in handy sometimes. However it is not free.
There are many debuggers similar to CodeView out there, but it is enough for you to
understand one.
CodeView has a number of different windows, Help, Locals, Watch, Source 1, Source 2,
Memory 1, Memory 2, Registers and a few more, depending on the version number.

The Source Windows
Source 1 and 2 let you view 2 different source code segments at the same time. This is
very useful for comparing.

Memory Windows
These windows let you view and edit different sections of memory. On the left side
you have the memory location in segment:offset form, in the middle the hex value of the
instructions, and on the right side the ASCII value. Again, non-printable characters
are represented by a ".". You can switch between multiple menus using F6. You can
also press Shift+F4 to switch between hexadecimal, ASCII, words, double words, signed
integers, floating values, and more.

Register
This menu lets you view and change the value in each register. The FL register near
the bottom stands for Flags. At the very bottom you should see 8 different values.
They are the specific flag values.
OV/NV = Overflow (OVerflow/No oVerflow)
DN/UP = Direction (DowN/UP)
DI/EI = Interrupt (????)
PL/NG = Sign (????)
NZ/ZR = Zero (Not Zero/ZeRo)
NA/AC = Auxiliary Carry (No Auxiliary carry/Auxiliary Carry)
PO/PE = Parity (????)
NC/CY = Cary (????)

Command
This window lets you pass commands to CodeView. I will not explains these as they are
almost identical to the ones Debug uses, however a bit more powerful.


This chapter went through a lot of material. Make sure you actually get it all, or at
least most of it. Debug will be insanely useful later on, so learn it now! The key
is practise, lots of practise!


Exercises:
1. Make a program that prints an A on the screen using debug, save it to C drive as
cow.com. Quite debug and delete it. Now get back into debug and restore it again.
HINT: If you delete a file in DOS, DOS simply changes the first character to E5

It's not as hard as it sounds, basically here's what you do:
I) Load as many sectors of your drive as you think you will need
II) Search those sectors for the hex value E5 and the string "ow"
III) Dumb the offset of the location the search returned
IV) Edit that offset and change the E5 instruction to a letter of your choice (41)
V) Write the sectors you loaded into RAM back to C drive
2. Use debug to get your modem into CS (Clear to Send) mode. The hex value is 2.
3. Make a program called cursor.com using debug that will change the cursor size.
I) Move 01 into AH
II) Move 0007 into CX
III) Call interrupt 10
IV) Call interrupt 20
6. More basics
===============
Before reading this chapter, make sure you completely understood EVERYTHING I talked
about so far.


.COM File Format
----------------
COM stands for COre iMage, but it is much easier to memorize it as Copy Of Memory, as
that description is even better. A COM file is nothing more than a binary image of what
should appear in the RAM. It was originally used for the CP/M and even though CP/M were
used in the Z80/8080 period, COM files have still the same features as they did back in
the 70's. Let's examine how a COM file is loaded into memory:
1. You type in the file name, DOS searches for filename + .com, if found that file gets
executed. If not DOS will search for filename + .exe, if it can't find that it will
search for filename + .bat, and if that search fails it will display the familiar
"Bad command or filename" message.
2. If it found a .com file in step 1, DOS will check its records and make sure that a
64k block of memory is found. This is necessary or else the new program could
overwrite existing memory.
3. Next DOS builds the Program Segment Prefix. The PSP is a 256 byte long block of
memory which looks like the table below:
Address Description
00h-01h Instructions to terminate the program, usually interrupt 20h
02h-03h Segment pointer to next available block
04h Reserved, should be 0
05h-09h Far call to DOS dispatcher
0Ah-0Dh INT 22h vector (Terminate program)
0Eh-11h INT 23h vector (Ctrl+C handler)
12h-15h INT 24h vector (Critical Error)
16h-17h PSP segment of parent process
18h-2Bh Pointer to file handler
2Ch-2Dh DOS environment segment
2Eh-31h SS:SP save area
32h-33h Number of file handles
34h-37h Pointer to file handle table
40h-41h DOS version
5Ch-6Bh File control block 1
6Ch-7Bh File control block 2
7Ch-7Fh Reserved
80h Length of parameter string
81h-FFh Default DTA (Disk Transfer Area)
4. DS,ES, and SS are set to point to block of memory
5. SP is set to FFFFh
6. 0000h is pushed on the stack (stack is cleared)
7. CS is set to point to memory (segment), IP is set to 0100h (offset, remember debug?)

The PSP is exactly 255 bytes long, meaning that to fit into one segment (aka. to be a valid
.com file your program cannot be larger than 65280 bytes). However as I mentioned before, by
the time you can code a program in assembly that is that large, you already know well
more than enough to make a .EXE file.
So what do you need this information for? Well like all other memory, you can view
and edit the PSP. So you could play around with it. For example, later when we get
into file operations you will be working with the DTA. Or maybe you need to know the
DOS version, you can just check 40h-41h, etc.Flow control operations
-----------------------
Flow control operations are just what the name says, operations that control the flow
of your program. If you have worked with another language before, those are the if/then
statements. From what you've hear about assembly, you might think that this is fairly
difficult, but it's not. To do the equivalent of a if/then I will have to introduce you
to 3 new things, labels, the compare command and jump instructions. First things first,
maybe you recall the simple program that prints A from the interrupts section. Notice
how our layout contains the line START:? START: is a label. If you come from
C/C++/Pascal you can think of a label almost like a function/procedure. Take a look at
the following code, by now you should know what's happening here:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,SS:NOTHING

ORG 100h

START:
INT 20

MAIN ENDS
END START

Notice the line that saying START:, that's a label. So what's the point of putting
labels in your code? Simple, you can easily jump to any label in your program using the
JMP operator. For example, consider the following code:


MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,02h
MOV DL,41h
INT 21h

JMP EXIT

MOV AH,02h
MOV DL,42h
INT 21h

EXIT:
INT 20h

MAIN ENDS
END START

First the program prints an A using the familiar routine, but instead of using INT 20h
to exit, it jumps to the label EXIT and calls INT 20h from there. The result is that it
completely skips everything after the JMP EXIT line, the B doesn't get printed at all.
So by using a label you can easily close the program from any location.
This is fairly useless so far though. It gets interesting when you start using some of
the other jump commands. I will only explain a few here as there are just too many.
Below is a alphabetical list of most of them:
JA - Jump if Above
JAE - Jump if Above or Equal
JB - Jump if Below
JBE - Jump if Below or Equal
JC - Jump on Carry
JCXZ - Jump if CX is Zero
JE - Jump if Equal
JG - Jump if Greater
JGE - Jump if Greater than or Equal
JL - Jump if Less than
JLE - Jump if Less than or Equal
JMP - Jump unconditionally
JNA - Jump if Not Above
JNAE - Jump if Not Above or Equal
JNB - Jump if Not Below
JNE - Jump if Not Equal
JNG - Jump if Not Greater
JNGE - Jump if Not Greater or Equal
JNL - Jump if Not Less
JNLE - Jump if Not Less or Equal
JNO - Jump if No Overflow
JNP - Jump on No Parity
JNS - Jump on No Sign
JNZ - Jump if Not Zero
JO - Jump on Overflow
JP - Jump on Parity
JPE - Jump on Parity Even
JPO - Jump on Parity Odd
JS - Jump on Sign
JZ - Jump on Zero

Some of these are fairly self-explanatory (like JCXZ), but others require some more
explanation. What is being compared to what, and how does the jump know the result?
Well almost anything can be compared to almost anything. The result of that comparison
is stored in the flags register. The jump command simply checks there and response
accordingly. Let's make a simple if/then like structure:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV DL,41h
MOV DH,41h
CMP DH,DL
JE TheyAreTheSame
JMP TheyAreNotSame


TheyAreNotSame:
MOV AH,02h
MOV DL,4Eh
INT 21h
INT 20h

TheyAreTheSame:
MOV AH,02h
MOV DL,59h
INT 21h
INT 20h

This code is fairly straight forward, it could be expressed in C++ as:
void main () {
int DH,DL
DL = 41
DH = 41
if (DH == DL) {
cout << "Y";
} else {
cout << "N";
}

In this case the program will return Y, but try changing either DH, or DL to some other
value. It should display N.


HINT: Tired of constantly typing "tasm blah.asm", "tlink /t blah.obj"? Make a simple
batch file containing the following 3 lines and save it as a.bat in your tasm dir.

@ECHO OFF
TASM %1.ASM
TLINK /T %1.OBJ

Now you can just type "a blah", even without the file extension.
If you have A86 and are sick of typing "a86 blah.asm", just rename a86.exe to
something like a.exe.


Loops
-----
Loops are a essential part of programming, in fact loops make the difference between
being a programming language and being something like HTML. If you don't know what
loops are, they are just the repeaded execution of a block of code. The 2 most common
types of loops are For and While.
A for loop repeads a block of code until a certain condition is met. Look at the
following C++ code:

main()
{
for (int counter = 0; counter < 5; counter++)
{
cout << "A";
}
return 0;

This will produce the following output:
AAAAA

This code is fairly easy, it initializes a variable and sets it equal to zero. It will
loop until the varialbe is less than 5, and after each execution the variable gets
incremented. Now lets make an exact copy of that program in assembly:

blah segment
assume cs:blah, ds:blah, ss:blah, es:blah, ss:blah ;do the usual setup
org 0100h

start: ;label for start of program
MOV CX,5 ;cx is always the counter

LOOP_LABEL: ;label to loop
MOV AH,02h ;do the familiar A shit (this printed some wierd
MOV DL,41h ;character instead for me, anyone know why?)
INT 21h

LOOP LOOP_LABEL ;loop everything in between loop_label: and the
;loop statement as many times as specified in CX
INT 20h
;usual ending shit
blah ends
end Start

Output should be:
AAAAA
C:\>
But as I said, it printed some other shit for me. Well who cares, as long as it looped.
This code is basicly doing this:
1. Set CX to 5
2. Print an A
3. Check of CX = 0, if not decrement CX
4. Go back to loop_label
5. Check if CX = 0, if not decrement CX
6. etc


Next we have the While loop. It also repeads a block of code as long as a condition is
true, but the condition is not changed during in the loop declaration as with the For
loop. Take a look at a simple C++ While loop:

main()
{
int counter = 0;
while(counter < 5)
{
counter++
cout << "A";
}
return 0;

Notice how the condition is being changed in the actual loop. This is very important as
you may already know. Let's convert that piece of code to assembly:

blah segment
assume cs:blah, ds:blah, ss:blah, es:blah ;do the usual setup
org 0100h

start:
MOV CX, 5 ;set CX equal to 5
loop_label:
MOV AH,02h ;print the A
MOV DL,41h
INT 21h

DEC CX ;decrement CX

CMP CX,0 ;check if CX is zero
JNZ loop_label ;no? go back to loop_label

INT 20h ;yes? terminate program
;usual ending shit
blah ends
end Start

Output:
AAAAA
C:\>

They look almost identical, so what's different? And why use em? Well the For loop is
good for loops that have a set number of repetitions, while the while loop can change
the amount or repedition during the loop execution. This is useful for user input for
example. It is also possible to make a for loop without using the loop statement,
just like you would do a while loop. That might not look as pretty, but it can
potentially be a bit faster.

Sometimes interrupts can modify the CX register, in which case your loop would loop an
unpredictable number of times. That's not good. To stop that you can make use of the
stack:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV CX,5

Loop_Label:
PUSH CX ;store CX on the stack
MOV AH,02h
MOV DL,41h
INT 21h
POP CX ;restore it after the pass is completed

LOOP Loop_Label

INT 20h
;usual ending shit
MAIN ENDS
END STARTVariables
---------
Yeah, yeah, yeah, I know there are no variables in assembly, but this is close enough
for me.
You may be familiar with variables if you've come from another language, if not
variables are simply a name given to a memory area that contains data. To access that
data you don't have to specify that memory address, you can simply refer to that
variable. In this chapter I will introduce you to the 3 most common variables types:
bytes, words, and double words. You declare variables in this format:
NAME TYPE CONTENTS
Were type is either DB (Declare Byte), DW (Declare Word), or DD (Declare DoubleWord).
Variables can consist of number, characters and underscores (_), but must begin with
a character.

Example 1:
A_Number DB 1

This creates a byte long variable called A_Number and sets it equal to 1

Example 2:
A_Letter DB "1"

This creates a byte long variable called A_Letter and sets it equal to the ASCII value
1. Note that this is NOT a number.

Example 3:
Big_number DD 1234

This declares a Double Word long variable and sets it equal to 1234.

You can also create constants. Constants are data types that like variables can be used
in your program to access data stored at specific memory locations, but unlike variables
they can not be changed during the execution of a program. You declare constants almost
exactly like variables, but instead of using D?, you use EQU. Well actually EQU
declares a Text Macro. But since we haven't covert macros yet and the effect is
basicly the same, we will just tread it as a constant.

Example 4:
constant EQU DEADh


So how do you use variables and constants? Just as if they were data. Take a look at
the next example:

Example 5:
constant EQU 100
mov dx,constant
mov ax,constant
add dx,ax

This declares a constant called constant and sets it equal to 100, then it assigns the
value in constant to dx and ax and adds them. This is the same as
mov dx,100
mov ax,100
add dx,ax

The EQU directive is a bit special though. It's not really a standard assembly
instruction. It's assembler specific. That means that we can for example do the
following:

bl0w EQU PUSH
sUcK EQU POP

bl0w CX
sUcK CX

When you assemble this, the assembler simply substitues PUSH and POP with every
occurance of bl0w and sUcK respectivly.


Arrays
------
Using this knowledge it is possible to create simple arrays.
Example 1:
A_String DB "Cheese$"

This creates a 5 byte long array called A_String and sets it equal to the string Cheese.
Notice the $ at the end. This has to be there, otherwise your CPU will start
executing instructions after the last character, which is whatever is in memory at
that particular location. There probably won't be any damage done, but who knows
what's hidden in those dark corners...
To use quotes (single or double) within a string you can use a little
trick:

Example 2:
Cow DB 'Ralph said "Cheese is good for you!"$'
or
Cow DB "Ralph said 'Cheese is good for you!'$"
Use whichever you think looks better. What if you have to use both types of quotes?

Example 3:
Cow DD 'Ralph said "I say: ""GNAAAARF!""$'
Use double double/single quotes.

What if you don't know what the variable is going to equal? Maybe it's user-inputed.

Example 4:
Uninitialized_variable DB ?

Now lets use a variable in an actual program:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
COW DB "Hello World!$"
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET COW
INT 21h
INT 20h
MAIN ENDS
END START

Yes, even in assembly you finally get to make a Hello World program!
Here we're using interrupt 21h, function 9h to print a string. To use this interrupt
you have to set AH to 9h and DX must point to the location of the string.

NOTE: VERY important! ALWAYS declare unitialized arrays at the VERY END of your
program, or in a special UDATA segment! That way they will take up no space
at all, regardless of how big you decide to make them. For example say you have
this in a program:
Some_Data DB 'Cheese'
Some_Array DB 500 DUP (?)
More_Data DB 'More Cheese'
This will automaticly add 500 bytes of NULL characters to your program. However
if you do this instead:
Some_Data DB 'Cheese'
More_Data DB 'More Cheese'
Some_Array DB 500 DUP (?)
Your program will become 500 bytes smaller.


String Operations
-----------------
Now that you know some basics of strings, let's use that knowledge. There are a
number of string operations available to you. Here I will discuss 4 of them.
Lets start with MOVSB. This command will move a byte from one location to another.
The source destination is ES:SI and the destination is DS:DI.

Example 1:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,9

MOV DX,OFFSET NEWSTRING
INT 21h

MOV DX,OFFSET OLDSTRING
INT 21h

MOV CX,9
LEA SI,OLDSTRING
LEA DI,NEWSTRING

REP MOVSB

MOV DX,OFFSET NEWSTRING
INT 21h

MOV DX,OFFSET OLDSTRING
INT 21h

INT 20h
OLDSTRING DB 'ABCDEFGHI $'
NEWSTRING DB '123456789 $'
MAIN ENDS
END START

Output:
ABCDEFGHI 123456789 ABCDEFGHI ABCDEFGHI


This little example has a few instructions that you haven't seen before, so lets
go through this thing step by step.
1. We do the regular setup
2. We use the method from the previous section to print NEWSTRING (ABCDEFGHI)
3. We print OLDSTRING (123456789)
4. We set CX equal to 9. Remeber that the CX register is the counter.
5. Here's a new instruction, LEA. LEA stands for Load Effective Address. This
instruction will load the contents of a "variable" into a register. Since DI
contains the destination and SI the source, we assign the location of NEWSTRING
and OLDSTRING to them respectivly
6. MOVSB is the string operator that will move a byte from SI to DI. Since we have
an array of 9 characters (well 10 if you count the space, but that is the same
in both anyway) we have to move 9 bytes. To do that we use REP. REP will REPeat
the given instruction for as many times as specified in CX. So REP MOVSB will
perform the move instruction 9 times, ones for each character.
7. To see our result we simple print each string again using the same code we used
in step 2 and 3.


The next string operator is not only very easy to use, but also very useful. It
will scan a string for a certain character and set the EQUAL flag bit if the search
was successful. The operator is SCASB, the location of the string is in DI, and
the character is stored in AL.

Example 2:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV CX,17h
LEA DI, STRING
MOV AL, SEARCH

REPNE SCASB

JE FOUND
JNE NOTFOUND


NOTFOUND:
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET NOTFOUND_S
INT 21h
INT 20h

FOUND:
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET FOUND_S
INT 21h
INT 20h

SEARCH DB '!'
STRING DB 'Cheese is good for you!'
FOUND_S DB 'Found$'
NOTFOUND_S DB 'Not Found$'

MAIN ENDS
END START

This should be fairly easy to figure out for you. If you can't, I'll explain it:
1. We do the usual setup
2. We set CX equal to 17h (23 in decimal), since our string is 17h characters long
3. We load the location of STRING into DI
4. And the value of the constant SEARCH into AL
5. Now we repeat the SCASB operation 23x
6. And use a jump to signal wether or not we found the string

Finally we have the CMPS instruction. This operator will compare the value of two
strings with each other until they're equal.

Example 3:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV CX,17h
LEA SI,STRING1
LEA DI,STRING

REP CMPSB

JE EQUAL
JNE NOTEQUAL

NOTEQUAL:
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET NOT_EQUAL
INT 21h
INT 20h

EQUAL:
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET EQUAL1
INT 21h
INT 20h

STRING1 DB 'Cheese is good for you!'
STRING DB 'Cheese is good for you!'
EQUAL1 DB 'They''re equal$'
NOT_EQUAL DB 'They''re not equal$'

MAIN ENDS
END START

By now you should know what's going on. SI and DI contain the two strings to be
compared, and REP CMPSB does the comparison 17h times, or until it comes across
two bytes that are not equal (b and g in this case). Then it does a jump command
to display the appropriate message.

The final string operations I will introduce you to are STOSB and and LODSB. STOSB
will store a byte from AL at the location that ES:DI points to. STOSB will get a byte
that ES:DI points into AL. These two instructions are very very powerful as you will
see if you continue learning assembly. Take a look at the next example.

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,9
MOV DI,OFFSET STRING

MOV SI,DI

LODSB
INC AL
STOSB

MOV DX,DI
DEC DX

INT 21h
INT 20h

STRING DB "oh33r! $"

MAIN ENDS
END START

This code will return:
ph33r!

So what does it do?
1. It moves 9 into AH to set it up for interrupt 21's Print String function
2. Move the location of STRING into DI for the the LODSB instruction
3. Do the same with SI
4. Load ES:DI into AL
5. Increment AL, thus changing it from o to p
6. And put the contents of AL back to ES:DI
7. Put DI into DX for interrupt 21's Print String function
8. STOSB will increment DI after a successful operation, so decrement it
9. Call interrupt 21h
10. And terminate the program

And here's a final note that I should have mentioned earlier: All these string
instructions actually don't always end in B. The B simply means Byte but could be
replaced by a W for example. That is, MOVSB will move a byte, and MOVSW will move a
word. If you're using a instruction that requires another register like AL for example,
you use that registers 32 or 64 bit part. For example, LODSW will move a word into AX.Sub-Procedures
--------------
This chapter should be fairly easy as I will only introduce one new operator, CALL.
CALL does just that, it CALLs a sub-procedure. Sub-Procedure are almost exactly like
labels, but they don't end with a : and have to have a RET statement at the end of the
code. The purpose of sub-procedures is to make your life easier. Since you can call
them from anywhere in the program you don't need to write certain sections over and
over again.

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
CALL CHEESE
CALL CHEESE
CALL CHEESE
CALL CHEESE
CALL CHEESE
CALL CHEESE
CALL CHEESE
INT 20h

CHEESE PROC
MOV AH,09
LEA DX,MSG
INT 21h
RET
CHEESE ENDP

MSG DB 'Cheese is good for you! $'

MAIN ENDS
END START

1. We use the CALL command to call the sub-procedure CHEESE 7 times.
2. We set up a sub-procedure called CHEESE. This is done in the following format:
LABEL PROC
3. We type in the code that we want the sub-procedure to do
4. And add a RET statement to the end. This is necessary as it returns control to the
main function. Without it the procedure wouldn't end and INT 20h would never get
executed.
5. We end the procedure using
LABEL ENDP
6. The usual...


User Input
----------
Finally! User Input has arrived. This chapter will discuss simple user input using
BIOS interrupts. The main keyboard interrupt handler is 16h. For the first part of this
chapter we will be using the function 0h.
Lets start with a simple program that waits for a keypress:

Example 1:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,0
INT 16h
INT 20h
MAIN ENDS
END START

This program waits for you to press a key, and then just quits. Expected more? Of
course. We have the echo the key back. Only than it will be truly 3|337. Remember
all those programs you did in the debug part of this tutorial that printed out an A?
Remember how we did it? No? Like this:

Example 2:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,2h
MOV DL,41h
INT 21h
INT 20h
MAIN ENDS
END START

Notice how the register DL contains the value that we want to print. Well if we use
interrupt 16h to get a key using function 0h, the ASCII scan code gets stored in AL, so
all we have to do is move AL into DL, then call the old interrupt 21h, function 2h.

Example 3:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,0h
INT 16h

MOV AH,2h
MOV DL,AL
INT 21h
INT 20h
MAIN ENDS
END START

Isn't this awesome? Well that's not all INT 16 can do. It can also check the status
of the different keys like Ctrl, Alt, Caps Lock, etc. Check Appendix A for links to
interrupt listings and look them up.
Let's use our new found t3kn33kz to create another truly 3|337 program:

Example 4:
MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,0h
INT 16h
MOV KEY,AL

CMP KEY,90h
JE ITS_A_Z
JNE NOT_A_Z

ITS_A_Z:
MOV AH,9h
MOV DX,OFFSET NOTA
INT 21h

INT 20h

NOT_A_Z:
MOV AH,2h
MOV DL,KEY
INT 21h

INT 20h

KEY DB ?
NOTA DB "You pressed Z!!!!!!!!",10,13,"Ph33r! $"
MAIN ENDS
END START

Well you should be able to understand this program without any problems. If you don't:
1. We set AX to 0h and call interrupt 16h, that waits for the user to press a key
2. We move the value of AL (which holds the ASCII value of the key pressed) into
a variable. This way we can manipulate the registers without having to worry about
destroying it
3. We compare KEY with 90h, which is hex for Z (case sensitive)
4. If it is a Z we jump to ITS_A_Z which displays the message
5. If not, we jump to NOT_A_Z, which simply echos the key back.
6. We decalared 2 variables, one which is not initialized yet called KEY, and one
that holds the value "You pressed Z!!!!!!!!",10,13,"Ph33r! $" Which looks like
this on a DOS computer:
You pressed Z!!!!!!!!
Ph33r!


Exercises:
1. Make a program that will accept a series of keypresses, but when the user enters
the following characters, convert them to their real values as shown below:
S = Z
F = PH
PH = F
E = 3
I = 1
EA = 33
T = 7
O = 0
A = 4
L = |
NOTE: This is NOT case sensitive. In other words, you're going to either have to
convert lower case to upercase (or the otherway around) as soon as its entered by
for example subtracting 20 from the ASCII value, or by making a branch for either
case.
Also, try using procedures to do this.
7. Basics of Graphics
======================
Graphics are something we all love. Today you will learn how to create some bad ass
graphics in assembly! Well actually I will tell you how to plot a pixel using various
methods. You can apply that knowledge to create some other graphics routines, like
line drawing shit, or a circle maybe. It's all just grade 11 math.


Using interrupts
----------------
This is the easiest method. We set up some registers and call an interrupt. The
interrupt we will be using is 10h, BIOS video. Before we do anything, we have to
get into graphics mode. For the purpose of simplicity I will just cover 320x200x256
resolution (that is 320 vertical pixels, 200 horizontal pixels, and 256 shades of
colors). So how do you get into this mode? You set AH to 00h and AL to 13h. 00h
tells interrupt 10h that we want to get into graphics mode, and 13h is the mode
(320x200x256).

Example 1:
MAIN SEGMENT
ASSUME DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN,CS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,00h
MOV AL,13h
INT 10h

INT 20h
MAIN ENDS
END START

This ins't too exiting, just looks bigger. Let's plot a pixel.

Example 2:
MAIN SEGMENT
ASSUME DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN,CS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,00h
MOV AL,13h
INT 10h

MOV AH,0Ch
MOV AL,10
MOV CX,100
MOV DX,100
MOV BX,1h
INT 10h

INT 20h
MAIN ENDS
END START

First we get into graphics mode, then we set AH to 0Ch which is the Draw Pixel function
of interrupt 10h. In order to use 0Ch we have to set up some other registers as well.
AL contains the colors of the pixel, CX the location on the X axis and DX the location
on the Y axis. Finally BX tells interrupt 10h to use page one of the VGA card. Don't
worry about what pages are until you get into more advanced shit.
Once in graphics mode you can switch back to text using
MOV AH,00h
MOV AL,03h
INT 10h
So putting it all together, the following program will draw a green pixel at location
100,100 on page 1, then switch back to text mode, clearing the pixel along the way.
Notice that it sets the AL and AH registers using only 1 move by moving them into AX.
This might save you a clock tick or two and makes the executable file a whooping 3
bytes smaller!

Example 3:
MAIN SEGMENT
ASSUME DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN,CS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AX,0013h
INT 10h

MOV AX,0C04h
MOV CX,100
MOV DX,100
MOV BX,1h
INT 10h

MOV AX,0003h
INT 10h

INT 20h
MAIN ENDS
END START

Even though we did a bit of optimization there, it's still very slow. Maybe with one
pixel you won't notice a difference, but if you start drawing screen full after screen
full using this method, even a fast computer will start to drag. So lets move on to
something quite a bit faster.
By the way, if you're computer is faster than a 8086, you will see nothing at all
because even though the routine is slow, a single pixel can still be drawn fast. So
the program will draw the pixel and earase is before your eye can comprehend its
existance.

Writing directly to the VRAM
----------------------------
This is quite a bit harder than using interrupts as it involves some math. To make
things even worse I will introduce you to some new operators that will make the pixels
appear even faster.
When you used interrupts to plot a pixel you were just giving the X,Y coordinates,
when writing directly the the VRAM you can't do that. Instead you have to find the
offset of the X,Y location. To do this you use the following equation:
Offset = Y x 320 + X
The segment is A000, which is were VRAM starts, so we get:
A000:Y x 320 + X
However computers hate multiplication as it is just repeated adding, which is slow.
Let's break that equation down into different numers:
A000:Y x 256 + Y x 64 + X
or
A000:Y x 2^8 + Y x 2^6 + X
Notice how now we're working with base 2? But how to we get the power of stuff?
Using Shifts. Shifting is a fairly simple concept. There are two kinds of shifts,
shift left and shift right. When you shift a number, the CPU simply adds a zero to
one end, depending on the shift that you used. For example, say you want to shift
256
256 = 100000000b
Shift Left: 1000000000b
512 = 1000000000b
Shift Right: 0100000000b
256 = 100000000b
Shifts are equal to 2^n where N is the number shifted by. So we can easily plug shifts
into the previous equation.
A000:Y SHL 8 + Y SHL 6 + X
This is still analog. Let's code that in assembly:

SET_VSEGMENT: ;set up video segment
MOV AX,0A000h ;point ES to VGA segment
MOV ES,AX

VALUES: ;various values used for plotting later on
MOV AX,100 ;X location
MOV BX,100 ;Y location

GET_OFFSET: ;get offset of pixel location using X,Y
MOV DI,AX ;put X location into DI
MOV DX,BX ;and Y into DX
SHL BX,8 ;Y * 2^8. same as saying Y * 256
SHL DX,6 ;Y * 2^8. same as sayinh Y * 64
ADD DX,BX ;add the two together
ADD DI,BX ;and add the X location

Now all we have to do is plot the pixel using the STOSB instruction. The color of the
pixel will be in AL.
MOV AL,4 ;set color attributes
STOSB ;and store a byte

So the whole code to plot a pixel by writing directly to the VRAM looks like this:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,ES:MAIN,DS:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,00h ;get into video mode. 00 = Set Video Mode
MOV AL,13h ;13h = 320x240x16
INT 10h

SET_VSEGMENT: ;set up video segment
MOV AX,0A000h ;point ES to VGA segment
MOV ES,AX

VALUES: ;various values used for plotting later on
MOV AX,100 ;X location
MOV BX,100 ;Y location

GET_OFFSET: ;get offset of pixel location using X,Y
MOV DI,AX ;put X location into DI
MOV DX,BX ;and Y into DX
SHL BX,8 ;Y * 2^8. same as saying Y * 256
SHL DX,6 ;Y * 2^8. same as sayinh Y * 64
ADD DX,BX ;add the two together
ADD DI,BX ;and add the X location
;this whole thing gives us the offset location of the pixel

MOV AL,4 ;set color attributes
STOSB ;and store

XOR AX,AX ;wait for keypress
INT 16h

MOV AX,0003h ;switch to text mode
INT 10h

INT 20h ;and exit

END START
MAIN ENDS

If you don't understand this yet, study the source code. Remove all comments and add
them yourself in your own words. Know what each line does and why it does what it does.


A line drawing program
----------------------
To finish up the graphics section I'm going to show you a little modification to the
previous program to make it print a line instead of just a pixel. All you have to do is
repeat the pixel ploting procedure as many times as required. It should be commented
well enough, so I wont bother explaining it.

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,ES:MAIN,DS:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,00h ;get into video mode. 00 = Set Video Mode
MOV AL,13h ;13h = 320x240x16
INT 10h

SET_VSEGMENT: ;set up video segment
MOV AX,0A000h ;point ES to VGA segment
MOV ES,AX

VALUES: ;various values used for plotting later on
MOV AX,100 ;X location
MOV BX,100 ;Y location
MOV CX,120 ;length of line. used for REP

GET_OFFSET: ;get offset of pixel location using X,Y
MOV DI,AX ;put X location into DI
MOV DX,BX ;and Y into DX
SHL BX,8 ;Y * 2^8. same as saying Y * 256
SHL DX,6 ;Y * 2^8. same as sayinh Y * 64
ADD DX,BX ;add the two together
ADD DI,BX ;and add the X location
;this whole thing gives us the offset location of the pixel

MOV AL,4 ;set color attributes
REP STOSB ;and store 100 bytes, decrementing CX and
;incrementing DI

XOR AX,AX ;wait for keypress
INT 16h

MOV AX,0003h ;switch to text mode
INT 10h

INT 20h ;and exit

END START
MAIN ENDS8. Basics of File Operations
=============================
In the old days, DOS did not include interrupts that would handle file operations. So
programers had to use some complicated t3kn33kz to write/open files. Today we don't
have to do that anymore. DOS includes quite a few interrupts to simplify this process.


File Handles
------------
File handles are are numbers assigned to a file upon opening it. Note that opening
a file does not mean displaying it or reading it. Take a look at the following code:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,SS:MAIN,ES:MAIN
ORG 100h

START:
MOV AX,3D00h
LEA DX,FILENAME
INT 21h

JC ERROR

INT 20h

ERROR:
MOV AH,09h
LEA DX,ERRORMSG
INT 21h

INT 20h

FILENAME DB 'TEST.TXT',0
ERRORMSG DB 'Unable to open [test.txt]$'
MAIN ENDS
END START

If you have a file called test.txt in the current directory the program will simply
quite. If the file is missing it will display an error message. So what's happening
here?
1. We move 3D00h into AX. This is a shorter way of saying:
MOV AH,3Dh
MOV AL,00h
3Dh is the interrupt 21h function for opening files. The interrupt checks the AL
register to how it should open the file. The value of AL is broken down into
the following:

Bit 0-2: Access mode
0 - Read
1 - Write
2 - Read/Write

Bit 3: Reserved (0)

Bit 4-6: Sharing Mode
0 - Compadibility
1 - Exclusiv
2 - Deny Write
3 - Deny Read
4 - Deny None

Bit 7: Inheritance Flag
0 - File is inherited by child processes
1 - Prive to current process

Don't worry too much about what all this means. We will only use the Access mode
bit.
2. We load the address of the file name into DX. Note that the filename has to be an
ASCIIZ string, meaning it is terminated with a NULL character (0).
3. We call interrupt 21h
4. If an error occured while opening the file, the carry flag is set and the error
code is returned in AX. In this case we jump to the ERROR label.
5. If no error occured, the file handel is stored in AX. Since we don't know what to
do with that yet, we terminate the program at this point.Reading files
-------------
Having optained the file handle of the file, we can now use the file. For example
read it. When you use interrupt 21h's file read function, you have to set up the
registers as follows:
AH = 3Fh
BX = File handle
CX = Number of bytes to read
DX = Pointer to buffer to put file contents in
Than you simply print out that buffer using interrupt 21h's print string function.
However notice how you have to specify the amount of data to read. That's not good
since most of the time we don't know how much data is in a file. So we can use a
little trick. If an error occured, the error code is stored in AX. The error code 0
means that the program has encounter a EOF (End Of File). So we can simply make a
while loop that prints a single byte from the text as long as AX is not equal to zero.
If it is, we know that the file ended and we can terminate the program. Note that it
is good coding practise to use interrupt 21h's function Close File to do just that.
Here is the code for this thing:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,SS:MAIN,ES:MAIN
ORG 100h

START:
MOV AX,3D00h
LEA DX,FILENAME
INT 21h

JC ERROR

MOV BX,AX

READFILE:
MOV AH,3Fh
MOV CX,0001h
LEA DX,CHARACTER
INT 21h

CMP AX,000h
JE ENDPROGRAM

MOV AH,02h
MOV DL,CHARACTER
INT 21h

JMP READFILE

ENDPROGRAM:
MOV AH,3Eh
INT 21h

INT 20h

ERROR:
MOV AH,09h
LEA DX,ERRORMSG
INT 21h

INT 20h

FILENAME DB 'TEST.TXT',0
ERRORMSG DB 'Unable to open [test.txt]$'
CHARACTER DB ?
MAIN ENDS
END START

This is a fairly big piece of code, but you should be able to understand it.

1. We get the file handle using the method discussed in the previous chapter.
2. We move the file handle from AX into BX. This is because interrupt 21h's
function to read a file requires the handle to be in BX.
3. We move 3Fh into AH, tells interrupt 21h that we want to read a file
4. CX contains the bytes to read, we only want one
5. The read byte is put into buffer that DX points to. In this case its called
CHARACTER. Notice how we set up CHARACTER is an unitialized variable.
6. We compare AX to 0, which it would be if a EOF is encountered. If it is, we
end the program.
7. Otherwise we use interrupt 21h's function Print Character to print the character
in the buffer. You should be familiar with that from previous chapters.
8. We return to the label READFILE to read another byte.
9. If EOF is encountered, we use function 3Eh to close the file and terminate the
program.Creating files
--------------
To create files you have to:
1. Create an empty file
2. Move a buffer into the file handle
The following code will do that for us:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

START:
MOV AH,3Ch
XOR CX,CX
MOV DX,OFFSET FILE_NAME
INT 21h

JC ERROR1

MOV BX,AX
MOV AH,40h
MOV CX,9
MOV DX,OFFSET SHIT
INT 21h

JC ERROR

INT 20h

ERROR:
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET ERROR_WRITING
INT 21h
INT 20h

ERROR1:
MOV AH,09h
MOV DX,OFFSET ERROR_CREATING
INT 21h
INT 20h

FILE_NAME db "blow.me",0
SHIT db "123456789"
ERROR_WRITING db "error writing to file$"
ERROR_CREATING db "error creating file$"
MAIN ENDS
END START


1. We create the file using function 3Ch. Register have to be set up like this:
CX - Type of file. 0 - normal, 1 - Read Only, 2 - Hidden
DX - Name of the file. Has to be an ASCIIZ string.
This function returns the file handle of the new file in AX.
2. We check for an error, and jump of necessary
3. We move the file handle from AX into BX
4. And choose interrupt 21h's function Write File (40h). For this function we need
the registers set up like this:
BX - File Handle
CX - File size to write (9 in our case)
DX - Points to buffer to be written
5. We check for an error, if so we jump, otherwise we terminate the program.


Search operations
-----------------
In assembly you have two search functions at your disposal, Search First and Search
Next. Out of those to search first is the more complicated one. As the name implies,
Search Next can only be done after a Search First function. So first thing we do to
search for a file is set up a Search First routine. The register have to be setup as
follows:
AH - 4Eh
CL - File Attributes
DX - Pointer to ASCIIZ path/file name
The file attributes are set up in a wierd way, and I will not get into those. It's
enough for you to know that we will be using 6h, which is a normal file. Well actually
DOS will read 6h as 00000110, and each bit has a different meaning.
This function will return an error in AX. If AX is zero the search was successful,
otherwise we know it wasn't. If it found the files to search for, DOS will setup
a block of memory 43 bytes long in the DTA. DTA stands for Disk Transfer Area and for
now it's enough to think of it as a "scratch pad" for DOS. In this tutorial I will
not get into reading it, but it doesn't hurt telling you what these 43 byte contain:
0 - 21: Reserved for the Find Next function. This saves us from having to do the
setup again.
21 - 22: Attributes of the file found
22 - 24: Time the file found was created
24 - 26: Date the file found was created
26 - 30: Size of the file found (in bytes)
30 - 43: File name of the file found.

So our Search First function will look like this:
SEARCH:
MOV DX,OFFSET FILE_NAME
MOV CL,6h
MOV AH,4Eh
INT 21h
OR AL,AL
JNZ NOT_FOUND
Notice how we use a bitwise operator instead of a CMP? Bitwise operations are insanly
fast, and CoMParing 2 values is bascily subtracting which is slower. Remember how OR
works?
0 OR 0 = 0
1 OR 0 = 1
0 OR 1 = 1
1 OR 1 = 1
So OR AL,AL will only return 0 if every single bit in AL is 0. So if it doesn't return
0, we know that it contains an error code and the search failed. We wont bother
checking what the error code is, we just jump to a label that will display an error
message. If the search was successful we move on to the Search Next function to check
if anymore files meet our describtion. Search Next is a fairly easy function. All we
have to do is move 4Fh into AH and call int 21h.
FOUND:
MOV Ah,4Fh
INT 21h
OR AL,AL
JNZ ONE_FILE
This code will perform the Search Next function, and if it fails jump to the label
ONE_FILE. But what happens if it found another file? Well we could do another
Search Next function.
MORE_FOUND:
MOV AH,4Fh
INT 21h
OR AL,AL
JNZ MORE_FILES_MSG
This will check if yet another file is found. Now we should implement a way of knowing
how many files we found. We can do so by setting a register to 1 after the Search First
function was successful, and incremeant it each time it finds another file. So lets
put all this together and create a program that will search for a file, search again
if it found it and start a loop that keeps searching for files and keeps track of how
many it found:

MAIN SEGMENT
ASSUME CS:MAIN,DS:MAIN,ES:MAIN,SS:MAIN

ORG 100h

SEARCH:
MOV DX,OFFSET FILE_NAME
MOV CL,6h
MOV AH,4Eh
INT 21h
OR AL,AL
JNZ NOT_FOUND

FOUND:
MOV CL,1 ;the counter that keeps track of how many files we found
MOV Ah,4Fh
INT 21h
OR AL,AL
JNZ ONE_FILE

MORE_FOUND:
INC CL ;here we increment it
MOV AH,4Fh
INT 21h
OR AL,AL
JNZ MORE_FILES_MSG
JMP MORE_FOUND

MORE_FILES_MSG:
MOV AH,02h
OR CL,30h ;convert counter to number (see blow)
MOV DL,CL ;and display it.
INT 21h

MOV AH,9h
MOV DX,OFFSET MORE_FILES
INT 21h
INT 20h

ONE_FILE:
MOV AH,9h
MOV DX,OFFSET FILE_FOUND
INT 21h
INT 20h

NOT_FOUND:
MOV AH,9h
MOV DX,OFFSET FILE_NOT_FOUND
INT 21h
INT 20h


MORE_FILES DB " FILES FOUND",10,13,'$'
FILE_NOT_FOUND DB "FILE NOT FOUND",10,13,'$'
FILE_FOUND DB "1 FILE FOUND",10,13,'$'
FILE_NAME DB "*.AWC",0 ;this is the file we search for

MAIN ENDS
END SEARCH


Returns:
FILE NOT FOUND
If not files with extension .AWC are found
1 FILE FOUND
If the current directory contains 1 file with the extension .AWC
X FILES FOUND
If more than one file with extension .AWC was found. X stands for the number of
files found. Remember how function 2h will print the ASCII value of a hex number?
Well we don't really want that. So to convert it to a number we OR it with 30h.
That's because if you look at an ASCII chart you'll notice that the numeric value
of a ASCII number is always 30h more than the hex number. For example, The number
5 is equal to 35h, 6 is 36h, etc. So to convert it we OR it with 30h:
5h = 000101
30h = 000110
35h = 110101 (ASCII Value: "5")

6h = 000110
30h = 110000
36h = 110110 (ASCII Value: "6")

etc.

Exercises:
1. Create a program that will display how many files are in the current directory
2. Create a program that will create a new file, write something to it, close it,
open it, and read its contents.
Basics of Win32
===============


Introduction
------------
I didn't want to include this as I absolutly HATE microsoft, but I guess I have to face
the fact that it sadly took over all other good operating systems and people have
started to switch to it. This chapter will be quite a bit different from the previous
ones as Win32 programing is not really low level. Basicly all you're doing is making
calls to internal windows .DLL files. But the most signicant differance is the fact
that you will be working in Protected Mode. This is the mode a briefly mentioned where
you have a 4 gig limit instead of the old 64k you've been working with so far. I
won't heavily get into what protected mode is and does as that is out of the scope of
this tutorial (my next asm tutorial will though), but you will need to refer back to
.EXE file layout I talked about in chapter 3.


Tools
-----
Well first of all you will have to download a new assembler. That's because my version
of TASM is older and doesn't support Win32. So for this chapter get yourself a copy of
MASM. That's an assembler by microsoft that has now become freeware. Why didn't I
mention MASM before since it's free? Well the only thing MASM is now good for is Win32
programing. TASM uses something called IDEAL mode which is a much better way of
programing in assembly. MASM uses MASM mode which quite frankly blows. Get MASM from:

Download and install it, than move on to the next sectionA Message Box
-------------
First of all you have to get familiar with the program layout:

386
.MODEL Flat, STDCALL

.DATA

.DATA?

.CONST

.CODE

LABEL:

END LABEL

This should look fairly familiar to you. If it doesn't, let's go over it again:

386 - This declares the processor type to use. You can also use 4 and 586, but
for the sake of backwards compadibility you should stick with 386 unless you
have to use something higher.

.MODEL FLAT, STDCALL - This declares the memory model to use. In Win32 program you
don't have the choices you did before anymore, FLAT is the only
one. The STDCALL tells the assembler how to pass parameters.
Don't worry about what that means just yet, you will most
likely never use anything buy STDCALL in Win32 programming as
there is only 1 instruction that needs a different one (C).

.DATA - All your initialized data should go in here

.DATA? - All your uninitialized data should go here

.CONSTS - Constants go here

.CODE - And your code goes here

LABEL: - Just like before, you have to define a starting label

END LABEL - And END it


Now I'm gonna ask you to take a different look at this whole assembly thing. So far you
have been manipulating memory and the CPU, with Win32 you manipulate memory and Windows
components. I'm sure you know what Include files are, files that will be included with
your program when you compile it. Well in Win32 programing you're using windows include
files in the form of DLLs. These files are known as Application Programming Interface
or API for short. For example, Kernel32.dll, User32.dll, gdi32.dll are APIs. Again,
I won't bother getting into details on how APIs work. Assuming you have included all
the .DLL files you need, you call specific Win32 functions in the following format:

INVOKE expression,arguments

So for example, to exit a program by making a call to the exit function you do:

INVOKE ExitProcess,0

So let's make a program that does just that, exits:386
.MODEL Flat, STDCALL
option casemap:none ;turn case sensitivity on
include \masm32\include\windows.inc ;the include files that we need
include \masm32\include\kernel32.inc
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
.DATA
.CODE

START:
INVOKE ExitProcess,0
END START

To get an .EXE out of this, get into your MASM directory and then into BIN. Then
assemble with:
ml /c /coff /Cp filename.asm
And link with:
link /SUBSYSTEM:WINDOWS /LIBPATH:c:\masm32\lib filename.obj
This will get you a file called filename.exe, run it and ph33r.
Now lets make this into a message box. We use the INVOKE command again, but instead
of using the ExitProcess function, we use MessageBox.

INVOKE MessageBox, 0, OFFSET MsgBoxText, OFFSET MsgBoxCaption, MB_OK

Let's disect this thing:
MessageBox tells windows what function we want, and add a 0, just like we did with
ExitProcess. This is done because all ANSI strings in windows must be terminated with a
0. Next we put the location of MsgBoxText in there. This is done just like you would
do it using INT 21h, OFFSET LOCATION. We do the same with MsgBoxCaption and finally
specify what kind of message box we want. In this case MB_OK is a constant representing
the familiar box where you can only press Ok. Usually this would be a number, but we're
including a file that contains defintions of them. So how did I know what goes where?
A Win32 refrence will tell you. We also have to define MsgBoxText and MsgBoxCaption.
We do this the way we always did:
MsgBoxCaption DB "ph33r b1ll g473z!",0
MsgBoxText DB "Yes, I ph33r",0

So throwing it all together, the code would look like this:

.386
.MODEL FLAT,stdcall
option casemap:none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
include \masm32\include\user32.inc
includelib \masm32\lib\user32.lib

.DATA
MsgBoxCaption DB "ph33r b1ll g473z!",0
MsgBoxText DB "Yes, eYe ph33r",0

.CODE
START:
INVOKE MessageBox, 0, OFFSET MsgBoxText, OFFSET MsgBoxCaption, MB_OK
INVOKE ExitProcess, 0
END START

NOTE: Instead of offset you could have use ADDR. ADDR does basicly the same, but it
can handle forward refrences and OFFSET can't. In other words, if you would have
declared MsgBoxCaption and MsgBoxText after you use them (INVOKE.....), using
OFFSET would return an error. So you should get the habbit of using ADDR
instead of Win32.

Now assemble and link with:
ml /c /coff /Cp filename.asm
link /SUBSYSTEM:WINDOWS /LIBPATH:c:\masm32\lib filename.obj
By the way, you should have made a .bat file by now that does this for you. If you
haven't, make a file containing the following lines and save it as whatever.bat:
@echo off
ml /c /coff /Cp %1.asm
link /SUBSYSTEM:WINDOWS /LIBPATH:c:\masm32\lib %1.obj


Appendix A:
Resources
=========

http://awc.rejects.net
My homepage, check the sk00lingz and k0d3 sections. Also, this is where you will find
the newest version of this and other tutorials by myself. So check it out as some of
the other sites that have this tutorial might not be updating it regularly.

http://www.intel.com
Good selection of white papers on intel's CPUs

http://www.borland.com
Homepage of the makers of TASM

http://asmjournal.freeservers.com/
Assembly E-Zine. Very good. Also has a few links to other assembly sites, which
than link to even more, which link to still more....

http://www.sandpile.org/
Good info on hardware programming

http://webster.cs.ucr.edu/Page_asm/ArtofAssembly/ArtofAsm.html
Very good book on assembly, although it's MASM specific, most t3kn33kz apply to
TASM as well.

http://grail.cba.csuohio.edu/~somos/asmx86.html
Assembly links

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/ralf/pub/WWW/
Ralph Brown's website. He made a huge listing of interrupts, go there now!

http://www.packetstorm.securify.com/papers.html
Has a few links to ASM related shit, mostly other shit though. Kick ass site.

http://www.crackstore.com
Has a shitload of tutorials on cracking and some on assembly.

http://www.coderz.net
Very good site for virus related shit. They also host tons of other good sites.
If you're into or planning on making viruses, check em out.

htt://code.box.sk
Don't have too much on assembly, but some is better than nothing. Great site for
other programming related resources though.

http://sennaspy.8m.com/
Nice site with some cool source code on it. Including DOS 6.22, Quake 1/2/3, and
various versions of the Award BIOS.

http://www.fastsoftware.com/index.htm
Has some cool stuff, but is MASM specific. Still worth checking out though

http://www.ice-digga.com/programming/
A few tutorials, mainly on multimedia. Including SoundBlaster programming and
2D/3D graphics

http://www.text-files.org/
Kick ass site by RedPriest from #HackPhreak and Condemned. Stilll under construction
but already has thousands of text files on everything computer. I'll be uploading
all my assembly resources there as well. ph33r it!

http://www.coderz.net/29a/29a-home.html
One of the great sites hosted by Coderz.net. 29A is a virus coding group, and their
E-Zine is one of the best around, not just for virus writers. To give you a hint,
issue 8 consists of 8 megs of tutorials.

http://www.mandrag0re.net/
Great guy who has helped me alot. His site has lots of source code on everything from
viruses in Linux and DOS to various exploits, all done in pure assembly.

http://bobrich.lexitech.com/
More assembly shit.

http://www.x86.org/
Great hardware site. Has lots of shit on undocumented x86 shit, and even CPU exploits

http://www.programmersheaven.com/
Also a nice site. Their assembly section has lots of tutorials, sample source code,
and libraries.
Appendix B:
Credits, Contact information, Other shit
========================================

Credits
-------
First and foremost I would like to thank all assembly programmers out there who have
helped people like me by sharing what they have discovered in form of books, text
files, and sample source code.

Special thanks to:
cozgedal - For his occasional "kick ass"
rpc - For always helping me with shit, ph33r him
zcyl - See previous
#unholy - It just 0wnz

People who have "beta tested" this thing:
snider
cozgedal

Other cool people who have helped me with various things (some without knowing it):
skin_dot, moJoe, lindex, RedPriest


Contact information
-------------------
E-Mail : fu@ckz.org
Website: http://awc.rejects.net
ICQ : 42439352
IRC : irc.ckz.org in #Security/#Unholy/#Computers


Other shit
----------
If you find a mistake (technical, speling, etc) contact me asap

I need feedback! If you have comments please direct them to the e-mail address above.
Constructive negative comments are welcome, but if you just wanna bitch to me try
e-mailing root@microsoft.com instead. After all, that's what microsoft is there for.

If you made use of this tutorial, please contact me as well. I wanna see what people
have done with this.

If you plan to make commercial use of this tutorial (yeah right), contact me.

If you fuck up your computer as a result of this tutorial, don't blame me. All code
has been tested and works great, but I cannot be held responsible for anything that
happens to you as a result of using this information.

You may freely distribute this text as long as you don't change anything. If there's
something you think should be changed, contact me first.

And finally, I'm already working on the sequel to this tutorial. If you didn't get
enough of assembly, check it out. Might take a while to get done though. It will cover
shit like:
Multi-dimensional Arrays
Structures
Code optimization
Macros
Procedures and functions
Reading and Writing directly to sectors
Protected Mode
Multi-Tasking in DOS (well kinda)
OOP (Object Orientated Paradigm)


Some final words:
The key to mastering assembly is LOTS of practise! Don't worry if you don't understand
half of the stuff I talked about here. Put this thing aside and just make lots and lots
of little programs. If they don't work, debug them, even if that takes you all night or
longer. Than come back to this. And don't bother trying to find help. There are only
very few people who know assembly, and if you can figure it out yourself you learn more.
By the way, 4 months after I first opened up a text file on assembly my tasm directory
contains 93 working .asm files coded by myself. On average that's almost 1 program
a day. Remember, you don't have to start coding something big, as long as you code
_something_!
Don't expect to learn everything in this tutorial within a few days, I would say that
if you can do it in 4 months or so you are doing great.


Quote of the month:
The only good is knowledge and the only evil ignorance.
- Socrates

EOF